Verdergaan naar hoofdinhoud

ik heb een klacht

Zoeken
ik heb een klacht

 Ik heb een klacht

Soms gaat er iets niet goed.
Dat kan te maken hebben met de ondersteuning die je krijgt van SDW.
Dat willen we dan graag weten.
Praat er over met de begeleiding en/of de unitmanager op de locatie of met een vertrouwenspersoon.

Komen jullie er niet uit?
Dan kun je een klacht op papier zetten
En inleveren bij een begeleider, unitmanager of vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon kan jou daar ook bij helpen.
Samen proberen jullie tot een goede oplossing te komen.

Wordt jouw klacht niet goed opgelost?
Dan kun je 'm ook nog sturen naar de raad van bestuur van SDW (postbus 33, 4700 AA Roosendaal).
Of naar de onafhankelijke regionale klachtencommissie.

Let op: Klachten die gaan over artikel 41 van de wet Bopz mag de raad van bestuur niet behandelen.
Met die klachten kun je wel terecht bij de regionale klachtencommissie.

Regionale Klachtencommissie
SDW is ook aangesloten bij de regionale klachtencommissie WKKGZ en BOPZ.
Dit is een onafhankelijke klachtencommissie.
Dat betekent dat een groep mensen buiten SDW jouw klacht verder uitzoekt.

De regionale klachtencommissie is elke maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar via:
Telefoonnummer: 06-15 53 74 13 
E-mail: info@regionaleklachtencommissie.nl

Brieven kun je sturen naar:
Regionale klachtencommissie WKKGZ en BOPZ
Opaaldijk 4
4706 LT Roosendaal

Geschillencommissie
Kom je bij de raad van bestuur of de regionale klachtencommissie niet tot een oplossing van je klacht?
Dan kun je met klacht nog naar de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.
Dat kan alleen als jij ondersteuning krijgt vanuit de Wlz of de Jeugdwet.
Op de website www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/gehandicaptenzorg kun je lezen hoe je hier een klacht in moet dienen.