Verdergaan naar hoofdinhoud

Overige informatie

Zoeken
Overige informatie


 Disclaimer

Algemeen

Deze website bevat informatie afkomstig van Stichting Dag- en woonvoorzieningen verstandelijk gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant (SDW). Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze voorwaarden.

 

Geen aansprakelijkheid

Het materiaal is zorgvuldig en nauwkeurig samengesteld en gepubliceerd. SDW is in geen enkel geval aansprakelijk voor incorrecte en/of incomplete informatie dan wel voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. SDW behoudt het recht om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen in alle informatie op deze website aan te brengen.

 

SDW behandelt alle binnengekomen post en e-mail vertrouwelijk. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. SDW kan hier in geen enkel geval aansprakelijk voor worden gesteld. De opgegeven naam-, adres- en telefoonnummersgegevens voor beantwoording van een e-mail gebruikt SDW alleen voor dit doel.

 

Informatie van derden

Deze website geeft links naar andere websites die door andere partijen dan SDW worden geëxploiteerd. SDW verstrekt een dergelijke link uitsluitend voor het gebruikersgemak. SDW heeft geen zeggenschap over deze websites. SDW kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

 

Auteursrecht

Alle op deze site verstrekte informatie, waaronder teksten, beeldmerken, logo's en fotomateriaal zijn eigendom van SDW en worden beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan om de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van SDW.