Verdergaan naar hoofdinhoud

ketenpartners

Zoeken
ketenpartners

 Ketenpartners

Binnen de sector Gehandicaptenzorg werkt SDW samen met onder meer:
• Gors (Goes) www.gors.nl
• Prisma (Waalwijk) www.prismanet.nl
• Sovak (Terheijden) www.sovak.nl
• S&L Zorg (Roosendaal) www.slzorg.nl
• Lunet zorg (Eindhoven) www.lunetzorg.nl
• Pauwer (voormalig NSWAC) www.nswac.nl
• Stichting De Vlinderbloem (Tholen) www.vlinderbloemtholen.nl
• Zorgboerderij Buitengewoon (Poortvliet) www.zorgboerderijbuytengewoon.nl

Intersectoraal bestaan samenwerkingsverbanden van SDW met:
Woningcorporaties:
• AlleeWonen (Roosendaal) www.alleewonen.nl
• Stadlander www.stadlander.nl
• Woningstichting Woensdrecht www.wswoensdrecht.nl
• Thuisvester (Oosterhout) www.thuisvester.nl
• Woonkwartier www.woonkwartier.nl

Onderwijs:
• ZMLK school De Kameleon (Roosendaal) www.dekameleonkpo.nl
• Mytylschool (Roosendaal) www.mytylschoolroosendaal.nl
• Brede School De Markiezaten (Bergen op Zoom) www.bredeschool.nl

Cliëntentoeleiding:
• MEE West-Brabant www.meewestbrabant.nl
• CIZ www.ciz.nl
• Bureau Jeugdzorg www.jeugdzorg-nb.nl

Arbeidstoeleiding:
• Sterk in Werk www.stichtingsterkinwerk.nl
• WVS-groep www.wvsgroep.nl

Autisme netwerk:
• S&L Zorg www.slzorg.nl
• GGZ WNB www.ggzwnb.nl
• Amarant www.amarant.nl

Aanvullende zorg voor kinderen en jeugdigen met psychische problemen:
• GGZ WNB www.ggzwnb.nl
• JUZT www.juzt.nl

Ouderinitiatief:
• Stichting Op te Brugge (Bergen op Zoom)

Kinderopvang:
• Kober Kindercentra www.kober.nl
• Kobalt www.kobaltkinderopvang.nl

Jeugdzorg:
• JUZT www.juzt.nl
• Centrum voor Jeugd en Gezin www.cjgroosendaal.nl

Ouderenzorg:
• Stichting Groenhuysen www.groenhuysen.nl
• Tante Louise/Vivensis www.tantelouise-vivensis.nl

Welzijnsorganisaties:
• Novadic Kentron www.novadic-kentron.nl

Cliëntenbelangen:
• Zorgbelang West-Brabant www.zorgbelang-brabant.nl
• KansPlus www.kansplusboz.nl
• Stichting Mentorschap Westelijk Brabant www.mentorschapwestbrabant.nl

Klachtenafhandeling:
• Regionale Klachtencommissie WKCZ-BOPZ

Onderzoek:
• Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking www.tranzo.nl/academischewerkplaatsen/awlvb

Financiers:
• CZ www.cz.nl
• Gemeenten: Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Etten-Leur, Moerdijk, Tholen

Brancheorganisatie:
• VGN www.vgn.nl

Daarnaast onderhoudt SDW tal van contacten in en buiten de zorgregio. Te noemen zijn verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg, lichamelijk gehandicaptenzorg en reisorganisaties