Verdergaan naar hoofdinhoud

leveranciers

Zoeken
leveranciers

 Leveranciers

Als leverancier levert u producten en diensten aan SDW. Hierdoor faciliteert u SDW om 1345 mensen te ondersteunen bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd.

SDW gaat uit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hieraan hecht SDW veel waarde en we willen op die wijze samenwerken met leveranciers. Vragen over inkoop van producten en diensten kunt u stellen via een e-mail naar: servicedesk@sdwzorg.nl


Richtlijnen werken in opdracht van SDW (pdf)

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG), versie augustus 2014(pdf)