Verdergaan naar hoofdinhoud

verwijzers

Zoeken
verwijzers

 Doelgroepen & expertise

Wie kunt u naar ons doorsturen?

​SDW ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Naast de algemene ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking heeft SDW zich gespecialiseerd in de volgende groepen cliënten:

 • Kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking.
   
 • Kinderen met specifieke problematiek en een jeugdzorgindicatie.
   
 • Vroeghulp: consultatie en diagnostiek.
   
 • Jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.
   
 • Mensen met autismespectrumstoornis en/of gedragsproblemen.
   
 • Mensen met ernstige meervoudige beperkingen.
   
 • Ouderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen (zoals dementie).
   
 • Ouders met een verstandelijke beperking in een problematische opvoedingssituatie.
   
 • Mensen met een verstandelijke beperking en ernstige financiële problemen.


Expertise
Binnen SDW is er veel expertise aanwezig. Om cliënten optimale zorg te bieden, blijven wij ons zorgaanbod steeds vernieuwen. Daarvoor is het van belang om onze kennis beschikbaar te stellen en te ontwikkelen binnen externe netwerken en samen te werken met andere zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen. Daarnaast investeren wij in onze medewerkers door onder andere opleidingen en trainingen.

 

 Contact