Verdergaan naar hoofdinhoud

onderwijs

Zoeken
onderwijs

 SDW en de Wet passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De Wet passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

Soms heeft een kind daarvoor extra ondersteuning in de klas nodig. SDW biedt deze ambulante begeleiding aan kinderen op reguliere basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en binnen het speciaal onderwijs. Ook heeft SDW schoolvoorbereidende groepen voor kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. In de observatiegroep Petteflet geven professionals van SDW antwoord op de hulpvraag van ouders en advies voor het vervolgtraject.

Ambulante begeleiding
De ambulante begeleiding in het onderwijs wordt gegeven door ervaren en opgeleide medewerkers. Zij worden ondersteund door een gedragskundige en een leidinggevende.

De begeleider zorgt ervoor dat het kind een goed plekje in de klas heeft en aan de lessen kan deelnemen door aanpassingen te verzorgen. Zo kan het kind onderwijsdoelstellingen behalen. De begeleider stimuleert het kind zoveel mogelijk zelf te doen en helpt het steeds verder in zijn ontwikkeling. De begeleider kan het lesprogramma aanpassen aan het niveau van het kind.

De begeleider heeft nauw contact met de leerkracht en geeft desgewenst ook advies aan de leerkracht. De persoonlijk begeleider is de schakel tussen de ouders, de leerkracht en het kind. Indien nodig wordt natuurlijk samengewerkt met andere betrokkenen.

 Portfolio onderwijs

Lees meer over gerelateerde producten en diensten van SDW

 Service & Contact

Wilt u meer informatie over de producten en diensten die SDW voor het onderwijs te bieden heeft? Ziet u kansen voor samenwerking? Met deze en andere vragen kunt u contact opnemen met:

SDW Startpunt
startpunt@sdwzorg.nl
088-259 3010