Cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders positief over SDW

Net als ieder jaar heeft SDW onderzoek laten doen naar de tevredenheid over de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Kijkend naar de resultaten organisatiebreed kunnen we concluderen dat de ondervraagden positief zijn over SDW, vooral over de huisvesting zijn zij positiever dan bij andere organisaties.

Dit jaar hebben we niet alleen cliënten gevraagd naar hun ervaringen, maar ook cliëntvertegenwoordigers en begeleiders. In totaal zijn er 1668 vragenlijsten ingevuld, waarvan 915 door cliënten.

Drie verschillende vragenlijsten

We vroegen naar de ervaringen over de begeleiding. Daarnaast wilden we weten wat de ondervraagden sterke punten vinden en wat verbeterpunten zijn. Ook vroegen we naar de woning als zodanig of naar het werk en de activiteiten. We hanteerden drie vragenlijsten, namelijk voor Wonen, voor Werken en Dagbesteding en voor Ambulante ondersteuning. De slotvraag van iedere vragenlijst was hoe de inspraak van cliënten beter kan.

Kwaliteitverbeterkaarten

Voor iedere locatie en ieder team zijn kwaliteitverbeterkaarten gemaakt waarin de uitkomsten én verbetervoorstellen staan. Teams kunnen op die manier samen met cliënten en cliëntvertegenwoordigers aan de slag met zaken die beter kunnen, maar ook zien waar zij al sterk in zijn.

 

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteitservaringen.

Liever iemand persoonlijk spreken? Kom in contact met een van onze medewerkers

Plan een afspraak met een van onze medewerkers, of stel gewoon eerst wat vragen.