Aandacht voor het coronavirus binnen SDW

Update: zondag 13 september 

Bij SDW volgen we het nieuws rondom het coronavirus op de voet. We zien dat het aantal besmettingen in West-Brabant toeneemt. We blijven extra alert. We volgen de richtlijnen van de overheid. Hieronder lees je wat dit voor jou als cliënt, familielid en/of netwerk betekent. Heb je vragen? Overleg dan met je persoonlijk begeleider bij SDW.

Advies aan cliënten

Heb je klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf thuis en meld het gelijk bij je persoonlijk begeleider. We geven geen handen meer. Was ook vaak je handen. En heb je een afspraak of ga je naar dagbesteding of het dagcentrum toe? Neem dan deze vragenlijst door (gewijzigd op 11 augustus; voor iedereen van 7 jaar en ouder). Voor kinderen van 0-6 jaar die naar het kinderdagcentrum of een dagbestedingslocatie gaan, geldt deze vragenlijst.

Mag je op bezoek komen bij cliënten?

Vanaf 13 juli hebben we de bezoekersregeling versoepeld. Cliënten mogen dan weer (onbeperkt) bezoekers ontvangen. Belangrijk is dat client en bezoeker 1,5 meter afstand houden. Is dat lastig? Dan mag een bewoner maar maximaal 2 bezoekers ontvangen.

Hieronder vind je de algemene afspraken voor bezoek. Op iedere woonlocatie maken we persoonlijke afspraken met client en familie hoe bezoek precies kan plaatsvinden. Dit hangt er bijvoorbeeld vanaf hoe groot de locatie. De 1,5 meter afstand moet bewaard kunnen worden. 

 • We controleren van tevoren of cliënt en bezoeker(s) geen gezondheidsklachten hebben. 
 • Bezoek vindt plaats op afspraak en in samenspraak met de begeleiding.
 • Zowel cliënt als bezoeker houden zich aan de landelijke coronamaatregelen. Dit betekent onder andere: Bezoeker en cliënt wassen vooraf de handen. Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Achteraf maakt de bewoner van een appartement de plekken schoon waar het bezoek aan heeft gezeten, zoals tafel en deurklink. 
 • We hebben het liefst zo weinig mogelijk bezoek op de locatie zelf, dus ga bijvoorbeeld een rondje wandelen.
 • Bezoek ontvangen in gemeenschappelijke ruimtes is niet mogelijk. 

Mogen clienten op bezoek gaan?

Cliënten mogen ook zelf op bezoek gaan. Hiervoor hebben we dezelfde afspraken als wanneer bezoek naar de cliënt komt. Dus onder andere geen gezondheidsklachten en je houden aan de landelijke coronamaatregelen. 

Mag je gaan logeren bij netwerk of een familielid? 

Voor de veiligheid van bewoners en medewerkers mag je één keer per maand gaan logeren. Het maakt dan niet uit hoe lang je gaat logeren. Heb je vragen over de bezoekregeling of logeren? Neem ook dan contact op met de persoonlijk begeleider.

Dagbesteding voor volwassenen

De dagbestedingsactiviteiten zijn inmiddels uitgebreid. De veiligheid van clienten en medewerkers blijft belangrijk. Er komen bij dagbesteding namelijk cliënten van verschillende locaties. Daarom hebben we per client gekeken wat er mogelijk is. Veel cliënten zijn inmiddels weer aan de slag. Maar nog niet iedereen. Met clienten die in de risicogroep vallen hebben we afspraken gemaakt. Ook zijn sommige dagbestedingslocaties bij bedrijven nog dicht, zoals 'Have a break' (link opnemen in tekst). Op enkele dagbestedingslocaties is de ruimte beperkt. Als alle clienten er zijn, kunnen we geen 1,5 meter afstand houden. Daarom kan het zijn dat een client nog niet alle dagdelen naar dagbesteding kan. We werken hard om de dagbestedingsmogelijkheden verder uit te breiden. Verandert er iets? Dan neemt de persoonlijk begeleider contact op met de client en/of het netwerk. 

Inzet van vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen vanaf 1 juli aan de slag ter ondersteuning van de groepsactiviteiten op zowel woon- als dagbestedingslocatie. Per locatie zal gekeken worden wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Daarbij mogen vrijwilligers activiteiten uitvoeren op 1,5 meter afstand. Zij mogen dus geen verzorgende activiteiten uitvoeren. 

Moet ik een mondkapje dragen als ik gebruik maak van vervoer? 

Als je gaat reizen met de bus, tram, trein of taxi moet je een mondkapje dragen. Dit betaal je zelf. In het document ‘mondkapjes vervoer’ lees je wanneer je precies een mondkapje moet dragen. 

Waar moet ik op letten als ik (en/of mijn kinderen) op vakantie ga?  

Ga goed voorbereid op reis. Bekijk de actuele reisadviezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan. Reis jij (en/of je kinderen) de komende weken naar een land met een rood of oranje reisadvies? Dan moeten jullie nadat je thuis bent gekomen altijd 10 dagen in quarantaine. Je kan dus niet naar de dagbesteding en opvang toe. Woon je bij SDW? Dan blijf je in die periode op je kamer. Bij terugkomst neem je contact op met je persoonlijk begeleider.  

Hoe vindt begeleiding en behandeling van cliënten nu plaats? 

We hebben onze ondersteuning aan cliënten aangepast. We doen dit zorgvuldig en bepalen dit per persoon. Het is dan ook altijd maatwerk. Daarom laten we aan de cliënt en/of hun netwerk weten hoe de ondersteuning er in deze periode uitziet. Als wij een afspraak hebben met een cliënt, stellen wij eerst altijd een aantal vragen. Dit doen wij aan de hand van deze vragenlijst (gewijzigd op 11 augustus). 

Binnen SDW hebben we de volgende uitgangspunten:  

 • Onze kinderdagcentra en De Speelrots zijn weer open voor kinderen tot en met 12 jaar. We treffen extra maatregelen voor de veiligheid van cliënten en medewerkers. Voor onze begeleiding en ondersteuning in het onderwijs hebben we individuele afspraken met de ouders en de scholen gemaakt. 
 • Alle behandelingen zijn vanaf 20 juli weer opgestart. Omdat de behandelaren op verschillende locaties werken, dragen zij een mondkapje als zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden of als een cliënt behoort tot de risicogroep. Vooraf doen we altijd een gezondheidscheck. Behandelingen gaan alleen door als de cliënt, de huisgenoten van een cliënt en de behandelaar geen klachten hebben. 
 • Behandelingen gaan door als de cliënt en de medewerker geen klachten heeft. Is een cliënt ouder dan 12 jaar en kan er bij de behandeling geen 1,5 meter afstand worden gehouden? Dan bekijken we per cliënt of de behandeling nodig is of dat we nog kunnen wachten. Het gaat dan om fysiotherapie, logopedie en psychomotorische therapie. 

 • Voor ambulante ondersteuning hebben we per cliënt afspraken gemaakt. We ondersteunen zoveel mogelijk bij de clienten thuis plaats en soms via beeldbellen. Bij huisbezoeken houden onze medewerkers zich aan de richtlijnen van de overheid. Zo bellen zij eerst om te informeren of de cliënt (en/of thuiswonende familieleden) geen klachten hebben. Dit doen zij aan de hand van bovenstaande vragenlijst. Ook geven zij geen handen en blijven op 1,5 meter afstand.

 • Activiteiten op woonlocaties gaan door in aangepaste vorm. Dit betekent onder andere: in kleine groepen en alleen met cliënten en medewerkers die geen verkoudheidsklachten hebben. 

Afspraken (begeleid) werken

Werk je (begeleid) bij een andere werkgever, zoals WVS of een supermarkt? Dan gelden hiervoor de regels van de werkgever hoe om te gaan met het voorkomen van een coronabesmetting. Twijfel je? Overleg met je persoonlijk begeleider. 

Advies voor medewerkers van SDW

We zien dat het aantal coronabesmettingen in West-Brabant toeneemt. Binnen SDW blijven we extra alert. Het crisis management team (CMT) van SDW houdt de situatie goed in de gaten en neemt besluiten. Wij communiceren hierover via ons intranet. Werk je bij SDW? Raadpleeg dan de informatie op het intranet (SDWeb) over wat je moet doen. Ook hierbij volgen we uiteraard de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de overheid.

Om besmetting te voorkomen blijven onze medewerkers alert op klachten bij henzelf, huisgenoten en cliënten: iedere keer als ze komen werken, afspreken met een client of vrijwilliger nemen ze een vragenlijst door of ze wel of niet komen werken / afspreken. Daarnaast wassen onze medewerkers sowieso extra vaak hun handen. Ook geven ze geen handen meer. Verder letten wij er op dat de cliënten hun handen goed en vaak wassen. Ook maakt de huishoudelijke dienst op onze locaties extra goed schoon. En heeft een client hoge koorts met hoesten of kortademigheid? Dan overlegt de begeleiding telefonisch met de huisarts.  

Hoe is de situatie nu bij SDW?

Er zijn op dit moment geen cliënten met een bevestigde coronabesmetting. Het medisch team houdt de situatie onder al onze cliënten heel goed in de gaten. Er zijn een aantal cliënten bij wie we extra alert zijn en bij wie we voor de zekerheid extra maatregelen treffen. 

Het testen van cliënten die bij SDW wonen, gaat via het medisch team en niet via het landelijke nummer. Dit omdat we zo beter overzicht kunnen houden en het medisch team het juiste advies kan geven aan de woonlocatie. Ook kunnen deze cliënten dan in de eigen woonomgeving getest worden.  

Onder onze medewerkers, die in contact komen met cliënten, zijn momenteel geen collega’s positief getest op het coronavirus.  

Meer informatie vanuit RIVM en overheid

Heb je vragen? Overleg dan met je persoonlijk begeleider bij SDW.

Bij SDW volgen we de richtlijnen van de overheid. Met de overheid bedoelen wij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de rijksoverheid en de GGD. Wil je meer weten: ga naar de website met vragen en antwoorden van het RIVM of naar de pagina van de overheid met maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Van je begeleider heb je waarschijnlijk wel het een en ander gehoord over het coronavirus en wat jij kunt doen. De overheid heeft samen met de belangenorganisatie LFB een folder gemaakt in begrijpelijke taal. Die delen we hier graag met je: Folder: Het coronavirus is er. Wat moet ik doen?

Liever iemand persoonlijk spreken?
Kom in contact met een van onze medewerkers

Plan een afspraak met een van onze medewerkers, of stel gewoon eerst wat vragen.