Aandacht voor het coronavirus binnen SDW

Update: Woensdag 3 juni 2020

Bij SDW volgen we het nieuws rondom het coronavirus op de voet. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid. Hieronder lees je wat dit voor jou als client, familielid en/of netwerk betekent. Heb je vragen? Overleg dan met je persoonlijk begeleider bij SDW.

Advies aan cliënten

Heb je klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf thuis en meld het gelijk bij je persoonlijk begeleider. We geven geen handen meer. Was ook vaak je handen. 

Mag je op bezoek komen bij cliënten?

Op dit moment mogen kinderen en jeugdigen in een SDW woonlocatie bezoek ontvangen én bewoners van appartementen met een eigen ingang. Daar zijn wel een paar regels voor: 

 • De bewoner wijst samen met de persoonlijk begeleider maximaal 2 vaste bezoekers aan. 
 • We controleren van tevoren of cliënt en bezoeker(s) geen gezondheidsklachten hebben. 
 • Bezoek kan alleen plaatsvinden op afspraak en in samenspraak met de begeleiding. Per dag mag één bezoeker langskomen voor maximaal 2 uur. 
 • Zowel cliënt als bezoeker houden zich aan de landelijke coronamaatregelen. Dit betekent onder andere: 
 • Bezoeker en cliënt wassen vooraf de handen. 
 • Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Achteraf maakt de bewoner van een appartement de plekken schoon waar het bezoek aan heeft gezeten, zoals tafel en deurklink. 
 • We hebben het liefst zo weinig mogelijk bezoek op de locatie zelf, dus ga bijvoorbeeld een rondje wandelen. Bezoek ontvangen in gemeenschappelijke ruimtes is niet mogelijk. 
 • Cliënten mogen ook zelf op bezoek gaan. Hiervoor hebben we dezelfde afspraken als wanneer bezoek naar de cliënt komt, zoals 2 vaste contacten, geen gezondheidsklachten, je houden aan de landelijke coronamaatregelen. 

Voor volwassen bewoners van een woongroep en voor bewoners van een SDW-appartement met een gezamenlijke ingang is het tot 15 juni nog niet mogelijk om bezoek te ontvangen. Vanaf 15 juni mogen ook zij bezoek ontvangen volgens bovenstaande voorwaarden en alleen op de eigen kamer. Ook bij deze bezoeken hebben we het liefst dat het bezoek buiten de locatie plaatsvindt. 

Mag je gaan logeren bij netwerk of een familielid? 

Ja, bewoners van een SDW woonlocatie mogen bij familie en vrienden gaan logeren. Let op: de richtlijn is dat je dan niet meer terug kunt naar de woonlocatie totdat de bezoekersregeling is opgeheven. 

Vanaf 1 juli is logeren met terugkomst naar de woonlocatie weer toegestaan. Voor de veiligheid van bewoners en medewerkers mag je één keer per maand gaan logeren. Het maakt dan niet uit hoe lang je gaat logeren. 

Heb je vragen over de bezoekregeling of logeren? Neem ook dan contact op met de persoonlijk begeleider.

Hoe vindt begeleiding en behandeling van cliënten nu plaats? 

We hebben onze ondersteuning aan cliënten aangepast. We doen dit zorgvuldig en bepalen dit per persoon. Het is dan ook altijd maatwerk. Daarom laten we aan de cliënt en/of hun netwerk weten hoe de ondersteuning er in deze periode uitziet. Als wij een afspraak hebben met een cliënt, stellen wij eerst altijd een aantal vragen. Dit doen wij aan de hand van deze vragenlijst

Binnen SDW hebben we de volgende uitgangspunten:  

 • Onze kinderdagcentra en De Speelrots zijn weer open voor kinderen tot en met 12 jaar. We treffen extra maatregelen voor de veiligheid van clienten en medewerkers. Voor onze begeleiding en ondersteuning in het onderwijs hebben we individuele afspraken met de ouders en de scholen gemaakt. 
 • Individuele behandelingen gaan zoveel mogelijk door, altijd op voorwaarde dat cliënt en medewerker geen klachten hebben. Behandelingen van onze cliënten tot en met 12 jaar hebben we inmiddels opgestart. Ook behandelingen aan cliënten ouder dan 12 jaar en die niet bij SDW wonen (ambulante behandeling) zijn weer hervat. Vanaf 1 juni worden ook de meeste behandelingen aan cliënten ouder dan 12 jaar en wonend op een SDW woonlocatie weer opgestart. Hierbij maken we onderscheid in behandeling waarbij wel en waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden: 
  • Bij behandelingen waarbij het bewaren van 1,5 meter niet mogelijk is, wordt per cliënt de noodzaak beoordeeld om wel of niet de behandeling te hervatten. Het gaat hierbij om fysiotherapie, logopedie en psychomotorische therapie. 
  • Behandelingen waarbij 1,5 meter afstand gehouden kan worden, worden per 1 juni hervat. Het gaat hierbij om diagnostiek, speltherapie, beeldende therapie, muziektherapie en EMDR/Cognitieve therapie. 
 • Voor ambulante ondersteuning hebben we per cliënt afspraken gemaakt. Vanaf 11 mei vindt onze ondersteuning zoveel mogelijk bij de clienten thuis plaats en soms via beeldbellen. Bij huisbezoeken houden onze medewerkers zich aan de richtlijnen van de overheid. Zo bellen zij eerst om te informeren of de client (en/of thuiswonende familieleden) geen klachten hebben. Dit doen zij aan de hand van bovenstaande vragenlijst. Ook geven zij geen handen en blijven op 1,5 meter afstand.
 • Activiteiten op woonlocaties gaan door in aangepaste vorm. Dit betekent onder andere: in kleine groepen en alleen met cliënten en medewerkers die geen verkoudheidsklachten hebben. 

We breiden dagbesteding voor volwassenen uit 

We gaan de dagbestedingsactiviteiten uitbreiden vanaf 1 juni. Wij vinden de gezondheid van onze clienten en medewerkers erg belangrijk. Daarom starten we met kleine groepen. Ook treffen we maatregelen op de locaties.

Woon je op een groepswoning van SDW? Dan organiseren we de dagbesteding voorlopig nog op de woonlocatie. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen beslissen hoe we vervolgens de dagbestedingsactiviteiten uitbreiden. 

We hadden dagcentrum de Plataan in Roosendaal ingericht voor zogenoemde cohortverpleging. We hebben dit nog niet nodig gehad. Daarom zal deze locatie vanaf 1 juni weer gebruikt worden voor dagbesteding. 

Activiteiten met vrijwilligers

De SDW-activiteiten die we met vrijwilligers organiseren in de vrije tijd van onze cliënten, vervallen. Dit geldt in ieder geval tot 1 september.

Afspraken (begeleid) werken

Werk je (begeleid) bij een andere werkgever, zoals WVS of een supermarkt? Dan gelden hiervoor de regels van de werkgever hoe om te gaan met het voorkomen van een coronabesmetting. Twijfel je? Overleg met je persoonlijk begeleider. 

Advies voor medewerkers van SDW

Werk je bij SDW? Raadpleeg dan de informatie op SDWeb over wat je moet doen. Ook hierbij volgen we uiteraard de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de overheid.

Hoe is de situatie nu bij SDW?

Er zijn op dit moment geen clienten met een bevestigde coronabesmetting. Het medisch team houdt de situatie onder al onze cliënten heel goed in de gaten. Er zijn een aantal cliënten bij wie we extra alert zijn en bij wie we voor de zekerheid extra maatregelen treffen.

Het testen van cliënten die bij SDW wonen, gaat via het medisch team en niet via het landelijke nummer. Dit omdat we zo beter overzicht kunnen houden en het medisch team het juiste advies kan geven aan de woonlocatie. Ook kunnen deze cliënten dan in de eigen woonomgeving getest worden. 

Onder onze medewerkers zijn momenteel geen collega’s positief getest op het coronavirus. 

Om besmetting te voorkomen wassen onze medewerkers sowieso extra vaak hun handen. Ook geven ze geen handen meer. Verder letten wij er op dat de cliënten hun handen goed en vaak wassen. Ook maakt de huishoudelijke dienst op onze locaties de wc’s extra goed schoon. En heeft er iemand hoge koorts met hoesten of kortademigheid? Dan overlegt de begeleiding telefonisch met de huisarts. 

Meer informatie vanuit RIVM en overheid

Heb je vragen? Overleg dan met je persoonlijk begeleider bij SDW.

Bij SDW volgen we de richtlijnen van de overheid. Met de overheid bedoelen wij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de rijksoverheid en de GGD. Wil je meer weten: ga naar de website met vragen en antwoorden van het RIVM of naar de pagina van de overheid met maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Van je begeleider heb je waarschijnlijk wel het een en ander gehoord over het coronavirus en wat jij kunt doen. De overheid heeft samen met de belangenorganisatie LFB een folder gemaakt in begrijpelijke taal. Die delen we hier graag met je: Folder: Het coronavirus is er. Wat moet ik doen?

Liever iemand persoonlijk spreken? Kom in contact met een van onze medewerkers

Plan een afspraak met een van onze medewerkers, of stel gewoon eerst wat vragen.