Aandacht voor het coronavirus binnen SDW

Update: dinsdag 30 juni 2020

Bij SDW volgen we het nieuws rondom het coronavirus op de voet. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid. Hieronder lees je wat dit voor jou als client, familielid en/of netwerk betekent. Heb je vragen? Overleg dan met je persoonlijk begeleider bij SDW.

Advies aan cliënten

Heb je klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf thuis en meld het gelijk bij je persoonlijk begeleider. We geven geen handen meer. Was ook vaak je handen. 

Mag je op bezoek komen bij cliënten?

Vanaf 15 juni is onze bezoekregeling uitgebreid. Clienten van SDW mogen bezoek ontvangen. Daar zijn wel een paar regels voor: 

 • De bewoner wijst samen met de persoonlijk begeleider maximaal 2 vaste bezoekers aan. 
 • We controleren van tevoren of cliënt en bezoeker(s) geen gezondheidsklachten hebben. 
 • Bezoek kan alleen plaatsvinden op afspraak en in samenspraak met de begeleiding. Per dag mag één bezoeker langskomen voor maximaal 2 uur. 
 • Zowel cliënt als bezoeker houden zich aan de landelijke coronamaatregelen. Dit betekent onder andere: 
 • Bezoeker en cliënt wassen vooraf de handen. 
 • Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Achteraf maakt de bewoner van een appartement de plekken schoon waar het bezoek aan heeft gezeten, zoals tafel en deurklink. 
 • We hebben het liefst zo weinig mogelijk bezoek op de locatie zelf, dus ga bijvoorbeeld een rondje wandelen. Bezoek ontvangen in gemeenschappelijke ruimtes is niet mogelijk. 
 • Cliënten mogen ook zelf op bezoek gaan. Hiervoor hebben we dezelfde afspraken als wanneer bezoek naar de cliënt komt, zoals 2 vaste contacten, geen gezondheidsklachten, je houden aan de landelijke coronamaatregelen. 

Mag je gaan logeren bij netwerk of een familielid? 

Vanaf 1 juli is logeren met terugkomst naar de woonlocatie weer toegestaan. Voor de veiligheid van bewoners en medewerkers mag je één keer per maand gaan logeren. Het maakt dan niet uit hoe lang je gaat logeren. 

Heb je vragen over de bezoekregeling of logeren? Neem ook dan contact op met de persoonlijk begeleider.

Hoe vindt begeleiding en behandeling van cliënten nu plaats? 

We hebben onze ondersteuning aan cliënten aangepast. We doen dit zorgvuldig en bepalen dit per persoon. Het is dan ook altijd maatwerk. Daarom laten we aan de cliënt en/of hun netwerk weten hoe de ondersteuning er in deze periode uitziet. Als wij een afspraak hebben met een cliënt, stellen wij eerst altijd een aantal vragen. Dit doen wij aan de hand van deze vragenlijst

Binnen SDW hebben we de volgende uitgangspunten:  

 • Onze kinderdagcentra en De Speelrots zijn weer open voor kinderen tot en met 12 jaar. We treffen extra maatregelen voor de veiligheid van clienten en medewerkers. Voor onze begeleiding en ondersteuning in het onderwijs hebben we individuele afspraken met de ouders en de scholen gemaakt. 
 • We zijn inmiddels weer gestart met het behandelen van onze cliënten. De behandeling gaat door als de client en de medewerker geen klachten heeft. Is een client ouder dan 12 jaar en kan er bij de behandeling geen 1,5 meter afstand worden gehouden? Dan bekijken we per client of de behandeling nodig is of dat we nog kunnen wachten. Het gaat dan om fysiotherapie, logopedie en psychomotorische therapie. 

 • Voor ambulante ondersteuning hebben we per cliënt afspraken gemaakt. Vanaf 11 mei vindt onze ondersteuning zoveel mogelijk bij de clienten thuis plaats en soms via beeldbellen. Bij huisbezoeken houden onze medewerkers zich aan de richtlijnen van de overheid. Zo bellen zij eerst om te informeren of de client (en/of thuiswonende familieleden) geen klachten hebben. Dit doen zij aan de hand van bovenstaande vragenlijst. Ook geven zij geen handen en blijven op 1,5 meter afstand.

 • Activiteiten op woonlocaties gaan door in aangepaste vorm. Dit betekent onder andere: in kleine groepen en alleen met cliënten en medewerkers die geen verkoudheidsklachten hebben. 

We breiden dagbesteding voor volwassenen uit 

We willen in juli onze dagbestedingsactiviteiten stap voor stap uitbreiden. Zodat er ook weer clienten kunnen komen van groepswoningen en andere organisaties. Maar we hebben nog een aantal vragen. Dit zoeken we deze week uit. Zo blijft veiligheid van de clienten en medewerkers erg belangrijk. Er komen bij dagbesteding namelijk clienten van verschillende locaties. Ook weten we nog niet of we gebruik kunnen maken van collectief vervoer. 

Volgende week weten we meer. In de week van 6 juli zal jouw persoonlijk begeleider je hier over informeren. 

Activiteiten met vrijwilligers

De SDW-activiteiten die we met vrijwilligers organiseren in de vrije tijd van onze cliënten, vervallen. Dit geldt in ieder geval tot 1 september.

Inzet van vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen vanaf 1 juli aan de slag ter ondersteuning van de groepsactiviteiten op zowel woon- als dagbestedingslocatie. Per locatie zal gekeken worden wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Daarbij mogen vrijwilligers activiteiten uitvoeren op 1,5 meter afstand. Zij mogen dus geen verzorgende activiteiten uitvoeren. Vrijwilligerswerk met één client (dus op individueel niveau) is nog niet mogelijk. Dit valt onder de bezoekersregeling. 

Afspraken (begeleid) werken

Werk je (begeleid) bij een andere werkgever, zoals WVS of een supermarkt? Dan gelden hiervoor de regels van de werkgever hoe om te gaan met het voorkomen van een coronabesmetting. Twijfel je? Overleg met je persoonlijk begeleider. 

Advies voor medewerkers van SDW

Werk je bij SDW? Raadpleeg dan de informatie op SDWeb over wat je moet doen. Ook hierbij volgen we uiteraard de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de overheid.

Hoe is de situatie nu bij SDW?

Er zijn op dit moment geen clienten met een bevestigde coronabesmetting. Het medisch team houdt de situatie onder al onze cliënten heel goed in de gaten. Er zijn een aantal cliënten bij wie we extra alert zijn en bij wie we voor de zekerheid extra maatregelen treffen.

Het testen van cliënten die bij SDW wonen, gaat via het medisch team en niet via het landelijke nummer. Dit omdat we zo beter overzicht kunnen houden en het medisch team het juiste advies kan geven aan de woonlocatie. Ook kunnen deze cliënten dan in de eigen woonomgeving getest worden. 

Onder onze medewerkers zijn momenteel geen collega’s positief getest op het coronavirus. 

Om besmetting te voorkomen wassen onze medewerkers sowieso extra vaak hun handen. Ook geven ze geen handen meer. Verder letten wij er op dat de cliënten hun handen goed en vaak wassen. Ook maakt de huishoudelijke dienst op onze locaties de wc’s extra goed schoon. En heeft er iemand hoge koorts met hoesten of kortademigheid? Dan overlegt de begeleiding telefonisch met de huisarts. 

Meer informatie vanuit RIVM en overheid

Heb je vragen? Overleg dan met je persoonlijk begeleider bij SDW.

Bij SDW volgen we de richtlijnen van de overheid. Met de overheid bedoelen wij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de rijksoverheid en de GGD. Wil je meer weten: ga naar de website met vragen en antwoorden van het RIVM of naar de pagina van de overheid met maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Van je begeleider heb je waarschijnlijk wel het een en ander gehoord over het coronavirus en wat jij kunt doen. De overheid heeft samen met de belangenorganisatie LFB een folder gemaakt in begrijpelijke taal. Die delen we hier graag met je: Folder: Het coronavirus is er. Wat moet ik doen?

Liever iemand persoonlijk spreken? Kom in contact met een van onze medewerkers

Plan een afspraak met een van onze medewerkers, of stel gewoon eerst wat vragen.