Harry van Eekelen neemt na 40 jaar afscheid bij SDW

Wie kan er tegenwoordig nog zeggen dat hij of zij 40 jaar bij dezelfde werkgever werkt? Sectormanager Harry van Eekelen in ieder geval wel. Hij begon 40 jaar geleden als begeleider bij dagcentrum De Rotselaer in Wouw. Dat was toen onderdeel van de Stichting Samenwerkingsverband, een voorloper van SDW. 

“Van huis uit ben ik opgeleid als maatschappelijk werker. In die tijd waren veel van die functies wegbezuinigd vanwege de grote economische crisis. In De Rotselaer werd gestart met een groep met een licht verstandelijke beperking (LVB). Omdat daarbij maatschappelijke integratie belangrijk werd gevonden, mocht ik die groep gaan begeleiden”, herinnert Harry zich nog goed. 

Harry voelde zich op De Rotselaer al snel thuis. “De sfeer in het team was erg goed. Overigens was een dagcentrum toen nog heel anders ingericht dan nu. Er was sprake van een ‘medisch’ model met leefgroepen. Nu wordt er gelukkig veel meer naar de mogelijkheden en talenten van deelnemers gekeken en wordt er meer maatwerk geboden bij hun ontwikkeling en participatie.” 

Van begeleider naar sectormanager 
In 40 jaar tijd heeft Harry diverse functies binnen SDW gehad. Van begeleider groeide hij door naar adjunct-hoofd en later locatiemanager bij De Rotselaer. In 2002 volgde de overstap naar clustermanager woonzorg, waarbij Harry verantwoordelijk werd voor de woonlocaties. Ook werkte hij nog enkele jaren als clustermanager Dagbesteding en Arbeid voor hij in het werkgebied van Kind, Jeugd en Gezin terecht kwam.  

“SDW is een heel diverse organisatie met veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen”, meent Harry. “Bij dagbesteding, ondersteuning thuis en de 24-uurs woonzorg kom je in heel andere situaties en met andere ketenpartners terecht dan bij Kind, Jeugd en Gezin. Om 40 jaar lang op dezelfde plek in dezelfde functie te werken, zou me niet zijn gelukt.”  

In oktober 2010 werd Harry lid van het managementteam als divisiemanager Kind, Jeugd en Gezin. “Dit is een sector waar ik me altijd erg bij thuis heb gevoeld door de voortdurende dynamiek rondom de jeugd en de gezinnen. Als divisiemanager ben ik toen ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Startpunt en het Flexbureau. Nu heet die functie sectormanager.” 

Klantgerichter 
Niet alleen Harry heeft veel ontwikkelingen doorgemaakt, ook SDW is in 40 jaar tijd veranderd. “Het meest op het gebied van medezeggenschap en participatie”, denkt Harry terugkijkend. “We zijn echt veel meer klantgericht geworden en bieden meer zorg op maat. Daarnaast zijn onze medewerkers professioneler en meer flexibel geworden. Ook krijgen ze meer ruimte om hun talenten in te zetten. We hebben tal van specialisten in huis. Zowel in het primaire proces als in de ondersteunende diensten. Ook op voorzieningenniveau ziet het er beter uit. De huisvesting is op een goed niveau en er is veel aandacht voor kwaliteit en veiligheid. We zijn op weg naar volwaardig meedoen in de lokale samenleving. Van ‘patiënt’ naar burger, met een beetje hulp van SDW. Een mooie ontwikkeling.” 

“En wat dacht je van de ICT-ontwikkelingen? Ik herinner me nog goed dat in 1986 de eerste computer kwam bij de organisatie. Dat was een Laser met MSDOS-besturingssysteem. We dachten toen nog echt dat het gebruik van computers voor de gehandicaptensector niet veel meerwaarde zou gaan hebben, behalve dan tekstverwerken. Moet je kijken hoe afhankelijk we op alle fronten van ICT zijn geworden”, aldus Harry. 

Kracht 
Had Harry dan nooit eens bij een andere organisatie willen gaan werken? “Natuurlijk heb ik in een moeilijke periode ook wel eens op het punt gestaan te vertrekken bij SDW. Maar dan kwam er steeds een nieuwe uitdaging of werd me een voorstel gedaan dat me erg aansprak. Dan zette ik daar de schouders weer onder. Ik denk dat die ruimte voor persoonlijke ontwikkeling nog steeds een kracht is van SDW. Die kracht moet SDW niet verliezen.” 

“SDW is sowieso een organisatie om trots op te zijn”, vindt Harry. “Door ons werk maken we veel mensen een beetje meer gelukkig. Ik zie dat bijvoorbeeld bij Co. Hij werkt in de Jumbo-supermarkt bij ons in het dorp en daar is niet alleen Co blij mee, maar ook zijn werkgever en de bewoners in het dorp. Ook bij de ouders met een beperking ervaar ik dat ze blij zijn met onze hulp. Zonder die hulp zouden de meesten niet veilig en bekwaam hun kind kunnen en mogen opvoeden. In de documentaire Wat kan je wel? zie je nog meer van die mooie voorbeelden. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.”  

Betekenen 
“Tegen onze medewerkers wil ik dan ook zeggen: wees trots op wat je doet. Door jouw inzet wordt de wereld echt een stukje mooier, ook al sta je daar meestal niet bij stil. Het contact met mijn collega’s, cliënten en ketenpartners ga ik trouwens wel missen, hoor. De betrokken- en bevlogenheid is er bij SDW gewoon; je merkt dat collega’s het net als ik mooi vinden om iets voor anderen te kunnen betekenen.” Harry voegt daar nog aan toe: “Wat ik niet echt ga missen, zijn de iets te lange vergadersessies. Dat kan wel een onsje minder, zodat er wat meer tijd is voor concrete actie.” 

Liever iemand persoonlijk spreken?
Kom in contact met een van onze medewerkers

Plan een afspraak met een van onze medewerkers, of stel gewoon eerst wat vragen.