Inspectiebezoek locatie ’t Zand levert een mooi rapport op

In maart bracht de Inspectie Gezondsheidszorg een onaangekondigd bezoek aan woonlocatie ’t Zand in Roosendaal. De inspecteurs toetsten tijdens dit bezoek of SDW de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. Het resultaat was een positief rapport van de Inspectie.

Prettig gesprek

Van het onaangekondigde inspectiebezoek raakte gedragsdeskundige Ingrid Franken niet in paniek. “Integendeel, ik was juist nieuwsgierig omdat dit een nieuwe ervaring voor mij was. Het was een heel prettig gesprek waarin we dieper ingingen op een aantal thema’s.”

Ook begeleider Carolijn Nelemans werd gevraagd om in gesprek te gaan met de Inspectie. “Ik voelde dat ik trots kon vertellen over wat we doen op ’t Zand. Ik had er het volste vertrouwen in dat we alles op orde hebben op onze locatie.”

Drie pijlers

Die conclusie trok de Inspectie ook. ’t Zand voldoet aan de normen voor persoonsgerichte zorg (zorg op maat), deskundige hulpverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid; de drie pijlers waarop de Inspectie toetst. De inspecteurs concludeerden: “Zorgverleners weten welke zorg en begeleiding de cliënten van ‘t Zand nodig hebben. In het dossier is de cliënt het uitgangspunt van het handelen van de zorgverleners. …Er wordt hard gewerkt om via zelfverantwoordelijke teams de zorg en ondersteuning van de cliënten vorm te geven. Dit gebeurt op een methodische wijze waarbij teams reflecteren in diverse overleggen om de zorg te verbeteren.”

Goed resultaat

Unitmanager Corrie van Oorschot is blij met het resultaat. “Het rapport geeft ons ook enkele aandachtspunten waardoor we de zorg verder kunnen verbeteren. Zo moeten we de medezeggenschap voor cliënten nog verder oppakken en moeten we alert blijven op het geven van persoonsgerichte zorg. Ook gaf de Inspectie de tip aan het management om na te denken of we een Bopz-aanmerking moeten aanvragen, aangezien we enkele bewoners hebben voor wie vanwege hun beperkingen de mate van (on)vrijwilligheid lastig te bepalen is.”
 

Liever iemand persoonlijk spreken? Kom in contact met een van onze medewerkers

Plan een afspraak met een van onze medewerkers, of stel gewoon eerst wat vragen.