Frans van den Heuvel (voorzitter CCR) kijkt terug op 2022

Medezeggenschap van cliënten bij SDW gaat over meepraten, meedenken en meebeslissen. Op teamniveau, sectorniveau en organisatieniveau. Frans van den Heuvel draait nu al een paar jaar mee als voorzitter van de centrale cliëntenraad (CCR) en heeft gezien dat er in 2022 stappen vooruit zijn gezet, maar ook een stapje terug is gedaan. 

Stapje terug

“We hadden gedacht sneller te kunnen gaan met de sector cliëntenraden en al in 2022 een groot gedeelte van adviesaanvragen bij de hen te kunnen neerleggen. Voor cliënten ging dat te snel. We hebben hier in 2022 echt een stapje terug moeten doen”, erkent Frans. 

“We zijn begonnen met minder complexe onderwerpen. En ook iedere keer weer benadrukken dat het om de hele sector gaat, niet over onderwerpen die maar bij één locatie of team spelen. Vanuit de CCR merken we ook dat we het soms lastig vinden om eenvoudig te communiceren.”

Huh, wat bedoelt u?

Enkele leden van de CCR volgden in 2022 samen met cliëntenraadcoaches een workshop van ‘Huh, wat bedoelt u?’. Deze organisatie wil heel Nederland eenvoudig krijgen. En begrijp je iets niet? Dan heb je het recht om te zeggen: “Huh, wat bedoelt u”. Frans: “Het was een echt eye-opener hoe lastig het is om eenvoudige taal te gebruiken. En hoe makkelijk we óver onze cliënten praten in plaats van mét hen. In de sector cliëntenraad Wonen gebruiken we nu de Huh-kaartjes: die kun je opsteken als je iets niet begrijpt. Het besef om eenvoudig te communiceren is er wel, maar nu nog in de praktijk toepassen.”

Groei

Ondanks -of misschien wel dankzij- het stapje terug ziet Frans de sector cliëntenraden groeien. “Ze worden steeds meer een geheel. Verwanten en cliënten vinden het leuk om bij elkaar te zitten en mee te kunnen denken over onderwerpen die in de sector spelen. Zodat SDW betere besluiten kan nemen. En wie zien de coaches groeien in hun rol, zodat cliënten beter ondersteund worden in de raad.”

“In 2023 verwachten we vaker gedegen adviezen te krijgen van de sector cliëntenraden. Verder willen we meer leden voor de sector cliëntenraden werven. Zowel verwanten als cliënten kunnen deelnemen. Dus wil je meepraten, meld je dan aan of vraag om meer informatie via ccr@sdwzorg.nl”. 

Sparring partner

Ook binnen de CCR ziet Frans dat er in 2022 ontwikkelingen zijn geweest. Frans: “Die zijn op zich al eerder ingezet, maar ik zie dat we als CCR nu vroeger worden betrokken bij projecten en ontwikkelingen. Daardoor kunnen we al in een eerder stadium meedenken en onze inbreng doen. We zijn een sparring partner geworden in plaats van een formeel clubje dat achteraf nog advies of instemming moet geven. Verder merk ik dat de professionele en prettige band met de bestuurder en de Raad van Toezicht in 2022 verder is ontwikkeld.”

Invloed

“Nieuw in 2022 was dat we ons ook buiten SDW namens de cliënten lieten horen. Als CCR zijn we in gesprek geweest met het zorgkantoor om toe te lichten hoe kostbaar het is om de juiste zorg te kunnen leveren. En bij de gemeenten hebben we onze zorgen geuit over de ontwikkelingen rondom beschermd wonen. We zijn bang dat daardoor cliënten tussen wal en schip gaan vallen en daarover zijn we in gesprek gegaan. Je ziet dat we als CCR steeds strategischer bezig zijn en daarbij contact zoeken met alle betrokkenen. We praten niet alleen mee, maar willen ook invloed uitoefenen in aanloop naar beslissingen.”

In 2023 wil de CCR die groei doorzetten en vaker ongevraagd advies geven. Ook is het de wens om samen met SDW de band met de wettelijk vertegenwoordigers en verwanten van cliënten te verbeteren. “We willen luisteren naar de cliënten en soms heb je daar de verwanten bij nodig”, licht Frans toe. “Daarnaast wil ik nog nieuwe leden in de CCR mogen verwelkomen.”

Veranderingen

“Ik zie dat iedereen in de organisatie zijn stinkende best doet om voor de client de juiste zorg, aandacht en liefde te leveren. Ik heb daar grote bewondering voor!”, wil Frans nog benadrukken. Hij is ook trots op de groep mensen die -vaak op vrijwillige basis- medezeggenschap vorm geven bij SDW. 

“Daarnaast staan we als SDW voor grote uitdagingen en veranderingen als het gaat om financiën, personeel en de manier van zorg verlenen. Veranderingen die ongetwijfeld invloed gaan hebben op onze clienten. Maar ik zie ook hoe cliënten vaak veel soepeler meegaan in die veranderingen dan wij denken dat ze kunnen en daar ben ik ook trots op. Tegelijkertijd moeten we clienten meer leren dat veranderingen ook bij hun leven horen”, sluit Frans af.