Joost en Susanne hebben een gezinshuis

Sinds februari 2015 zijn Joost en Susanne eigenaren van gezinshuis de Zandhoek. “De drijfveer voor het starten van ons gezinshuis komt voort uit onze werkervaringen binnen de Jeugdzorg. We zijn blij dat we kinderen ondersteuning kunnen bieden binnen het gezin.”

Soms kan een kind niet langer thuis wonen. SDW vindt dat ook deze kinderen op moeten groeien in een veilige en stimulerende ontwikkelomgeving. Voor kinderen die professionele, pedagogische zorg nodig hebben is een gezinshuis een wenselijke oplossing. SDW beschikt momenteel over zes gezinshuizen in de regio West-Brabant, waaronder de Zandhoek.

Kracht van een gezin

“Wij zijn van mening dat de kracht van een gezin zoveel sterker is dan de opvang in een woonvoorziening”, zeggen Joost en Susanne. “Wij hebben drie eigen kinderen en ons uitgangspunt is dat onze oudste zoon, de oudste blijft. Verder hebben we twee gezinshuiskinderen die volledig bij ons wonen en kunnen we kinderen in de vorm van crisisopvang of voor kort verblijf plaatsen.”

Normalisatie

Susanne is fulltime gezinshuisouder. Joost is naast gezinshuisouder nog werkzaam bij een GGZ-organisatie. “Onze kracht ligt erin dat we twee hbo-opgeleide professionals zijn die elkaar versterken. Zo kunnen we een ideaal opvoedklimaat bieden voor kinderen die dit nodig hebben. De combinatie met ons eigen gezin zorgt voor een stuk normalisatie. Ons gezinshuis staat midden in een woonwijk en maakt deel uit van de gewone maatschappij: de kinderen in de buurt, de school de supermarkt, ons netwerk. Dit ‘normale’ leven, met aanpassingen waar nodig, zorgt ervoor dat de kinderen kunnen ontplooien en groeien.” 

Meekrijgen

Joost en Susanne: “Onze ervaring is dat kinderen die bij ons geplaatst zijn op een positieve manier en vanuit een stabiele omgeving dingen meekrijgen van onze eigen kinderen. Het maken van vriendjes, deelnemen aan het reguliere onderwijs, sportclubjes, thuis oppakken van schoolse activiteiten, et cetera. Ze zien hoe het gaat en willen hier zelf mee aan de slag gaan.”

Zelf een gezinshuis starten?

Heb je vragen over gezinshuizen bij SDW? Of wil je zelf een gezinshuis starten? Neem contact op met de afdeling Pleegzorg via pleegzorg@sdwzorg.nl of bekijk de vacature.