Symposium: Goed Genoeg Ouderschap bij ouders met LVB

Meestal gaat het goed

De afgelopen 15 jaar heeft SDW veel kennis en expertise opgebouwd in de ondersteuning van (aanstaande) ouders met een (licht) verstandelijke beperking en hun kinderen. Deze kwetsbare gezinnen hebben begeleiding nodig om Goed Genoeg Ouderschap vorm te kunnen geven. Tijdens dit symposium delen we onze kennis met partners in het veld.

Thema’s symposium

Welke vragen leven er binnen deze gezinnen? Welke kwetsbaarheid zien we bij deze gezinnen? En hoe kunnen we daar aan beantwoorden? Welke kansen hebben deze ouders? Hoe kunnen we hun kracht versterken?

Datum & locatie:

Maandag 20 mei 2019
Schouwburg De Kring
Kerkstraat 1 
4701 HT Roosendaal
 

Programma:

9.30 uur: Ontvangst + inschrijven workshops

10.00 uur: Opening en welkom
• Sprekers: Stine Jensen, Cokkie Nelen, Giel Vaessen 
• Workshops

16.00 uur: Einde

Inschrijven

Het inschrijfgeld voor het symposium is € 50,-. Dit is inclusief lunch, diverse consumpties en bewaakte garderobe.
Inschrijven en betalen kan uitsluitend via de website van de Kring: 

bit.ly/SymposiumSDW

Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie verleend door het SKJ van 5 punten.

Voor wie?

Dit symposium is interessant voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de hulpverlening aan ouders (met een licht verstandelijke beperking) én voor beleidsmakers bij gemeenten en zorgaanbieders.

Bijvoorbeeld voor psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdprofessionals, jeugd-, kinder- en huisartsen, verloskundigen, kraamzorg, gezinsbegeleiders, schuldhulpverleners, pleegzorg, onderwijsveld, etc.

Sprekers

Laat je inspireren en informeren over opvoeden, hechtingsproblemen en de aanpak van SDW door de ervaren sprekers Stine Jensen, Giel Vaessen en Cokkie Nelen. 

 

Dr. Stine Jensen

 filosoof en schrijver

Over: het opvoedcircus. Of: hoe filosofie de schipperende opvoeder kan helpen. 

 

 

Giel Vaessen 

 trainer/coach van cursussen over kinder- en jeugdpsychiatrie

Over: hechtingsproblemen: signalering, oorzaak en aanpak in de alledaagse praktijk. 

 

 

Cokkie Nelen 

 GZ-psycholoog en mede-grondlegger van SDW's afdeling Ouder met Kind (OMK)

Over: visie en aanpak van SDW over de ondersteuning van ouder(s) met een licht verstandelijke beperking en hun kind(eren).

Workshops

Verdiep je tijdens workshops in onderwerpen die jou het meest aanspreken. Je kunt je bij aanvang van het symposium inschrijven voor twee workshops. Je hebt de keuze uit de volgende workshops:

Cliënten ontmoeten (O + M)*

Speeddate met cliënten die ondersteuning krijgen van het SDW-team Ouders met Kind (OMK). Als ervaringsdeskundige vertellen zij over de begeleiding, wat daarbij goed gaat en wat minder goed.

Kortdurend Intensief Traject (KIT) (O + M)*

Tijdens dit traject krijgen ouders met LVB handvatten aangereikt om Goed Genoeg Ouderschap te kunnen bieden. Hoe zetten we zo'n traject in?

Aansluiten bij LVB-ouders (O)*

Leer LVB-ouders begrijpen. Waar lopen zij tegenaan en wat hebben ze nodig? Hoe willen zij benaderd worden? Je krijgt in deze workshop een introductie van een voor iedereen gratis toegankelijk online leerprogramma, opgesteld vanuit een kwalitatief onderzoek dat binnen het SDW-team Ouders met Kind (OMK) is uitgevoerd. 

Gedeeld opvoederschap (O)*

Is gedeeld opvoederschap mogelijk? We gaan in op de mogelijke rol van pleegzorg en gezinshuizen hierbij.

Ouder van mijn ouders (O + M)*

Kinderen die opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking ervaren vaak grote problemen op allerlei gebied, ook in hun volwassen leven. Tijdens de workshop staan persoonlijke verhalen centraal van twee ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als geen ander aangeven wat zij in hun jeugd gemist hebben van de hulpverlening en adviezen geven over hoe het mogelijk anders kan. In samenwerking met Sien.

Samenwerken in de keten (M)*

Met verhalen, ervaringen en casuÏstiek. In samenwerking met TWB voorzorg.

Visie van de gemeente/het zorginkoopteam (M)*

Transformeren in de jeugdhulpverlening, hoe kijkt de gemeente hiernaar? Violette Oldenburg en Ruut van Andel van het Zorg Informatie en Inkoop Team (Zi2t), jeugdhulpregio West Brabant West, geven toelichting op het gespreksmodel.

Hechting (M)*

Onveilige hechting is te herstellen! Tijdens de workshop neemt Giel Vaessen je mee in een alledaags uitvoerbare aanpak, waarbij de kinderen en jongeren weer meer vertrouwen in relaties krijgen.

___

*O = workshop wordt in de ochtend gegeven
 M = workshop wordt in de middag gegeven