Veiligheid en privacy

Jouw gegevens blijven van jou

We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je ons online een vraag stelt, je cliëntdossier in wilt zien of bij ons wilt komen werken, wil je natuurlijk dat we veilig met je persoonsgegevens omgaan. Want we vragen je wel om gegevens met ons te delen, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken, lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren. 
 

Privacybeleid sdw.nl

In deze verklaring omschrijven wij welke gegevens wij opvragen en verwerken via de website www.sdw.nl en waarvoor we die gegevens gebruiken. Voor het uitgebreide privacyreglement van SDW verwijzen we je naar de pdf Privacyreglement bij Publicaties.

Verwerken van persoonsgegevens

SDW gebruikt de op de website verzamelde persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt achtergelaten. We vragen daarbij om alleen voor dat doel noodzakelijke gegevens. Het gaat om een of meer van de volgende doelen:
1. Te kunnen bellen of e-mailen om een gestelde vraag te kunnen beantwoorden.
2. Het verzenden van de e-mailnieuwsbrief.
3. Het doorlopen van een sollicitatieprocedure. De bij het sollicitatieformulier ingevulde gegevens en bijgevoegde documenten slaan we op in het personeelsinformatiesysteem van SDW. Dit gebeurt ook met gegevens die op een andere wijze zijn verkrijgen, bijvoorbeeld door persoonlijke contact of een telefoongesprek.
4. Het doorlopen van een aanmeldprocedure voor een opleiding of cursus voor cliënten.

Bewaartermijnen

SDW bewaart de via de website verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
 

  Soort gegevens en doel Bewaartermijn
1 Naam, e-mail e/o telefoonnummer om een vraag te kunnen beantwoorden Maximaal 2 dagen na afhandeling vraag
2 E-mail en eventueel naam voor het verzenden van de nieuwsbrief Zolang de nieuwsbrief verstuurd wordt. Je kunt jezelf ten alle tijden afmelden via een link in iedere verstuurde e-mailnieuwsbrief
3 Diverse gegevens voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaren we jouw gegevens nog maximaal 4 weken. Daarna verwijderen we deze volledig uit het systeem.
4 Diverse gegevens voor het doorlopen van een aanmelding en eventuele selectie voor een opleiding of cursus. Na afloop van de aanmeldings- en selectieprocedure bewaren we jouw gegevens nog maximaal 4 weken

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen via de website verkregen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn en/of jouw toestemming daarvoor krijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je indienen via je persoonlijk begeleider (als je al ondersteuning van ons krijgt) of via je cliëntadviseur (als SDW je nog niet ondersteunt). Sollicitanten kunnen zich richten tot hr@sdwzorg.nl. Ben je na je sollicitatie niet in dienst getreden, dan worden je gegevens automatisch na 4 weken verwijderd. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op jouw verzoek.

Cookies

SDW gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Andere websites

Op website van SDW staan links naar andere websites. SDW is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SDW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming, via servicedesk@sdwzorg.nl.

Versie

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 juni 2019.