Waar vind je SDW?

Vink hieronder de locatiesoorten uit of aan, om te zien waar we je ondersteuning kunnen bieden. Standaard zie je al onze locaties.

Werkgebied van SDW

SDW ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. Dat doen we in West-Brabant en in Zeeland. We bieden ondersteuning op maat. Of dat nu gaat over wonen, werken of jouw vrije tijd. Zo ben jij zo zelfstandig mogelijk. We hebben verschillende soorten locaties:

  • Op locaties met dagactiviteiten ga je aan de slag. Je ontmoet nieuwe mensen en leert nieuwe dingen.
  • Op de woonlocaties woon je op een groep, of in een eigen appartement.
  • Ook zijn er locaties om je vrije tijd door te brengen. Doe bijvoorbeeld mee aan leuke activiteiten. Voor kinderen is er buitenschoolse opvang of het logeerhuis.
  • Ook bieden we ambulante ondersteuning. Dan krijg je thuis begeleiding.

Het werkgebied van SDW

Waar zijn wij allemaal te vinden?

SDW is ook actief in jouw gemeente.

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan betaal je voor de ondersteuning van SDW een eigen bijdrage. Hoe hoog die is hangt af van hoeveel je verdient. Het CAK bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is. Informatie over deze verplichte eigen bijdrage kun je krijgen bij het CAK, www.hetcak.nl of telefoon 0800-0087.  In deze brochure staat wat betaald wordt vanuit de Wlz en wat je zelf moet betalen. Ook staat hierin informatie over extra diensten. Bijvoorbeeld extra begeleiding, kabelaansluiting radio en tv en het doen van je was. Ook legt de brochure uit hoe het zit met (de kosten voor) vervoer en verzekeringen.