Verdergaan naar hoofdinhoud

Overige informatie

Zoeken
Overige informatie


 Links

Autisme netwerk West Brabant
Website voor het autisme netwerk in West-Brabant.

BIG-register
Registratie en informatie over beroepsoefenaren in de zorg. 

BOSK
Vereniging voor motorisch gehandicapten en hun ouders. 

Brabantzorg.net
Alles over werken en leren in zorg en welzijn in West-Brabant. 

Epilepsie Vereniging Nederland
Landelijke patiëntenbelangen vereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. 

Gilles de la Tourette
Nederlandse stichting voor lotgenotencontact, voorlichting, individuele- en collectieve belangenbehartiging.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Site over staatstoezicht op de volksgezondheid en isnpectie voor de gezondheidszorg.
 
Jij en de gehandicaptenzorg
Voorlichtingsite over hoe het is om te werken in de gehandicaptenzorg.

KiesBeter
Informatiesite over aandoeningen met richtlijnen voor goede zorg en een wegwijzer in de zorg.
 
Markant
Maandblad voor de gehandicaptenzorg.

MEE West-Brabant
Site over ondersteuning bij leven met een beperking.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Informatiesite over het beleid over gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport. 

Nederlands Centrum Hersenletsel
Landelijk centrum voor advies, scholing, onderzoek en informatie op het gebied van de zorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Nederlandse Vereniging voor Autisme
Vereniging voor ouders, hulpverleners en een ieder die met autisme te maken heeft.

Nederlandse Zorgautoriteit
Toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland.
 
Orthopedagogisch Centrum Brabant (IDRIS)
Instelling voor behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking met gedragsproblemen. Samenwerkingspartner van SDW.
 
Per Saldo - PGB
Vereniging van persoonsgebonden budget gebruikers.

Rett Syndroom Netwerk Nederland
Vereniging voor en door ouders en verzorgers van mensen met een Rett Syndroom.
 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Site met informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid.
 
Syndroom van Down
Informatiesite over het syndroom van Down en alles wat daarmee samenhangt.
 
Verstandelijk Gehandicapten Startkabel
Linken pagina over en voor verstandelijk beperkten.
 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap.
 
Zorgbelang Brabant
Informatiesite over zorg en welzijn en onafhankelijke klachtenopvang.
 
Zorgkantoor West-Brabant
Informatiesite voor zorgaanbieders.
 
Zorgverzekering Informatie Centrum
Informatiesite met onder andere informatie over zorgverzekeringen, de zorgverzekeringswet, de zorgpremie, verzekeringen vergelijken en de Wmo. 
 
Zorg voor elkaar
Zorg voor elkaar is een online marktplaats voor zorgvragen en zorgaanbod op lokaal niveau. SDW plaatst hierop de vrijwilligersvacatures voor zowel groepsactiviteiten als individueel contact.

Zorgwijzer
Informatiesite over toegang tot de zorg vanuit de wetten Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zzw.