Verdergaan naar hoofdinhoud

Zelf zorg aanvragen

Zoeken
Zelf zorg aanvragen

 Ondersteuning aanvragen

Startpunt
Binnen het Startpunt van SDW kun je terecht voor het aanvragen van zorg, bemiddeling en voor informatie over wonen, werken, dag- en vrijetijdsbesteding, ambulante ondersteuning of een specifieke therapievorm. Het Startpunt neemt nieuwe aanmeldingen in behandeling en geeft antwoord op je vragen. Het Startpunt is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 259 3010 of via de e-mail: startpunt@sdwzorg.nl.

 

Zorgvraagverduidelijking
Een medewerker van het Startpunt gaat met jou in gesprek.
Deze medewerker vanuit het Startpunt is het vaste aanspreekpunt voor een nieuwe cliënt en zijn netwerk tijdens de aanmelding.
De medewerker gaat samen met jou aan de slag en beantwoordt je vragen zo goed en zo snel mogelijk.
In het eerste aanmeldgesprek bekijkt de medewerker vanuit het Startpunt samen met jou en je netwerk wat de ondersteuningsvraag precies inhoudt.
De medewerker geeft aan, welke zorg of ondersteuning voor jou mogelijk is en vertelt meer over SDW in het algemeen.
Daarnaast maakt de medewerker vanuit het Startpunt samen met jou afspraken over de verdere gang van zaken.

 

SDW biedt maatwerk
Na het aanmeldgesprek vindt, indien nodig, verder onderzoek plaats.
Dit om het zorgaanbod zo optimaal mogelijk af te stemmen op jou ondersteuningsvraag.
Onderzoek kan zijn: overleg met een gedragskundige of een oriënterend bezoek aan een (woon)locatie.
De medewerker vanuit het Startpunt bekijkt of er een goede match mogelijk is tussen jou ondersteuningsvraag en het zorgaanbod binnen SDW.

Indien nodig word je doorverwezen naar een (collega) organisatie, waarvan wordt verwacht dat deze organisatie meer passende ondersteuning kan leveren.

 

Aanmelddossier
Vanuit het Startpunt wordt een aanmelddossier samengesteld met daarin jouw gegevens.
In dit dossier staat informatie van jou, welke zorg en/of ondersteuning je wenst te ontvangen en wat er nodig is om deze zorgaanvraag in te kunnen vullen.
Dit aanmelddossier wordt vervolgens voorgelegd aan de betrokken unitleiders van de locatie(s) waar jij de zorg wil afnemen.
In overleg met de unitleider wordt een passend zorgarrangement samengesteld.
Dit arrangement wordt voorgelegd en besproken met jou en je netwerk.


Indicatiebesluit
Om zorg (ondersteuning en/of begeleiding, behandeling) af te kunnen nemen van SDW, heb je een indicatiebesluit nodig.
Dit besluit, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), geeft aan welk type zorg, begeleiding, ondersteuning of behandeling je nodig hebt en in welke mate.
Daar waar nodig ondersteunen en adviseren wij jou om te zorgen dat je over een passend indicatiebesluit beschikt.

 
• Brochure Gedragscode agressie en onveiligheid. Download hier (pdf).
• Brochure Gedragscode agressie en onveiligheid (picto). Download hier (pdf).
• Brochure Klachtenbehandeling cliënten SDW. Download hier (pdf).
• Brochure Klachtenbehandeling cliënten SDW (picto). Download hier (pdf).
• Brochure Overeenkomst van zorg. Download hier (pdf).
• Brochure Overeenkomst van zorg (picto). Download hier (pdf).
• Brochure Reglement privacy uitvoering. Download hier (pdf).
• Brochure Reglement privacy uitvoering (picto). Download hier (pdf).

 Contact