Verdergaan naar hoofdinhoud

ondersteuning aanvragen

Zoeken
ondersteuning aanvragen

 Zo kun je ondersteuning krijgen

We kijken altijd eerst wat je zelf kunt. En hoe jouw familie, vrienden of buren kunnen helpen. Heb je dan nog professionele ondersteuning nodig? Dan kun je terecht bij SDW.

De gemeente geeft een beschikking
Heb je ondersteuning nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Of om je dag nuttig te besteden? Dan heb je een beschikking nodig van de gemeente waar jij woont. Die geeft beschikkingen af voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Voor intensieve zorg heb je een indicatie nodig
Heb jij (of iemand die jij vertegenwoordigt) de hele dag intensieve zorg en/of toezicht nodig? Dan heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit centrum geeft indicaties voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heb je de hele dag intensieve zorg en/of toezicht nodig en wil je die zorg thuis ontvangen in plaats van wonen bij SDW? Ook dat kan bij SDW met een juiste indicatie van het CIZ. De zorg thuis moet wel verantwoord zijn. De kosten mogen niet hoger zijn dan wonen bij SDW.

Eigen bijdrage
Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je voor de ondersteuning van SDW een eigen bijdrage betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van je inkomen. Het CAK bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is. Informatie over deze verplichte eigen bijdrage kun je krijgen bij het CAK, www.hetcak.nl of telefoon 0800-0087.

Op de pagina met publicaties vind je onder het kopje Servicediensten een brochure die aangeeft wat betaalt wordt vanuit de Wlz en wat je zelf moet betalen. Ook staat hierin informatie over extra diensten zoals extra begeleiding, kabelaansluiting radio en tv en het verzorgen van je was. Verder staat uitgelegd hoe het zit met (de kosten voor) vervoer en verzekeringen.

 Advies nodig?

SDW Startpunt geeft je graag persoonlijk advies over jouw situatie en aanmelding. Neem gerust contact met ons op. We zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoon en e-mail.

 Contact