Afspraken voor groepsvervoer

Is zelfstandig reizen van en naar de dagbestedingslocatie of het kinderdagcentrum of eigen vervoer regelen onmogelijk, dan zorgt SDW voor groepsvervoer. Op deze pagina vind je de afspraken die horen bij dit groepsvervoer.

Afspraken in het groepsvervoer:

 • Je hebt een indicatie. Voorwaarde voor een indicatie is dat je niet of nog niet zelfstandig kan reizen. Het kan een indicatie zijn vanuit:
  - de Wet langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor geeft deze indicatie af.
  - de Jeugdwet of de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Hiervoor moet je bij de gemeente zijn waar je woont.
 • Vervoer vindt alleen plaats naar en van een dagbestedingslocatie of kinderdagcentrum van SDW. 
 • Vervoer vindt plaats vanaf 1 woonadres. Bij co-ouderschap maken we daarop een uitzondering. Bij een verschil van 10 kilometer reisafstand krijg je wel een rekening voor de extra kosten van het vervoer. 
 • Groepsvervoer van het dagcentrum naar het SDW logeerhuis kan in overleg geregeld worden.
 • In de ochtend word je naar het dagcentrum gebracht. In de middag word je naar huis gebracht. Als je eerder weg moet, dan moet je het vervoer zelf regelen. Bijvoorbeeld  als je naar een dokter of tandarts moet. Of als je tijdens de dag ziek wordt.
 • Het vervoer wordt gepland door het vervoersbedrijf. Deze kan geen rekening houden met persoonlijke wensen, zoals een voorkeur voor een chauffeur of een ophaaltijd. Het is dus niet mogelijk om individuele afspraken te maken over vervoer en vervoerstijden.
 • Een vrije dag meld je minimaal 5 werkdagen van tevoren. Een vakantie meld je uiterlijk 2 weken vooraf. Dit kan in het vervoersportaal of per telefoon: 088-076 1700. Regel het níet met de chauffeur.
 • Als je ziek bent, meld je dit zo snel mogelijk in het vervoersportaal of per telefoon. Dan komt de taxi niet voor niks. Ben je weer beter, dan meld je dat in het vervoersportaal. We noemen dat een herstelmelding. De eerstvolgende werkdag komt het taxibusje je weer ophalen.   
 • Sta op tijd klaar voor het taxibusje. Als je niet op tijd klaar staat of zelfs helemaal niet thuis bent, dan maakt de chauffeur hiervan wat we noemen een ‘loosmelding’. Dit is voor niemand fijn en zorgt voor kosten bij Connexxion en SDW. We melden je daarom bij een loosmelding altijd automatisch af voor de terugrit in de middag. Ga je zelf naar dagbesteding en wil je toch mee met de middagrit? Neem dan voor 11.00 uur telefonisch contact op met Connexxion om jezelf weer aan te melden.
 • Late afmeldingen of niet afmelden brengen onnodige kosten met zich mee. Komt dit vaak voor, dan sturen we je daarvoor een rekening.
 • Je moet er rekening mee houden dat de ophaal- of aankomsttijd van de taxibus kan veranderen. Bijvoorbeeld door het verkeer, weer of een wijziging in de planning. Bij extreem slecht weer bepaalt de vervoerder (volgens het protocol) of er wel of niet gereden kan worden. De vervoerder informeert hierover via het vervoersportaal; SDW communiceert dit via sociale media en CarenZorgt.
Afspraken in de bus:

Afspraken in de bus:

 • Je blijft tijdens de rit zitten op je plaats en laat de gordel vast zitten. 
 • Je mag de chauffeur niet storen. 
 • Je zit niet aan elkaars lichaam in de bus. 
 • Persoonlijke bezittingen blijven in je tas.  
 • Je mag wel een koptelefoon op en muziek luisteren, maar je zorgt ervoor dat anderen er geen last van hebben. 
 • Als je in een rolstoel zit, dan zet de chauffeur je in de bus vast en maakt je weer los. 
 • Je volgt aanwijzingen van de chauffeur op. 
 • Als je epilepsie hebt, mag je niet voorin naast de chauffeur zitten.
 • Je mag niet roken, eten of drinken in de bus.
 • Bij vervoer kinderen: de vervoerder zorgt voor zitverhogers. Heb je een stoeltje nodig, dan moet je daar zelf voor zorgen. 
Afspraken met het taxibedrijf:

Afspraken met het taxibedrijf:

 • De rit wordt zoveel mogelijk door een vaste chauffeur gereden. 
 • Het taxibedrijf zorgt ervoor dat in je vervoersportaal alle gegevens goed zijn ingevoerd: 
  - vertrektijden en ophaaltijden; 
  - contactgegevens;  
  - eventuele bijzonderheden.
 • De chauffeur is op de hoogte van de bijzonderheden die belangrijk zijn voor je vervoer. Over deze bijzonderheden praat de chauffeur niet met andere personen. 
 • Alle busjes en taxi’s zijn veilig en gekeurd. 
 • De chauffeur mag niet bellen, roken en tanken tijdens je rit. 
 • De chauffeur heeft een geldig EHBO-diploma en weet wat hij moet doen in een noodsituatie. 
 • De taxi vertrekt pas als iedereen op de juiste plaats zit en de gordel vast heeft. De chauffeur ziet erop toe dat iedereen de veiligheidsgordel goed gebruikt. Hij is echter niet verantwoordelijk als de cliënt tijdens de rit de gordel losmaakt. Als dat gebeurt, neemt de chauffeur wel zo snel mogelijk maatregelen om de veiligheid te waarborgen.
 • Als er iets is voorgevallen tijdens de rit, meldt de chauffeur dit op het dagcentrum of thuis. 
 • Voor volwassenen mag een rit (1 richting) niet langer dan 75 minuten duren. Voor kinderen geldt een maximale reistijd van 60 minuten per rit. 
 • De chauffeur mag de taxibus nooit uit het zicht verliezen.
 • De chauffeur draagt een cliënt nooit over aan een minderjarige.