Begeleiding in het vervoer

In het groepsvervoer is het uitgangspunt dat er geen vervoersbegeleiding wordt ingezet. Soms is begeleiding voor de veiligheid van de cliënt zelf of voor de andere passagiers toch noodzakelijk. 

Wanneer wel begeleiding in het vervoer?

Wanneer wel begeleiding in het vervoer?

Begeleiding inzetten in het groepsvervoer is duur en gaat ten koste van de inzet op directe zorg. Soms is het toch noodzakelijk om begeleiding in te zetten tijden het vervoer. Voor de veiligheid van de cliënt of zijn mede-passagiers.

Om te beoordelen of vervoersbegeleiding noodzakelijk is, heeft SDW een procedure opgesteld die gevolgd wordt door de persoonlijk begeleider en gedragsdeskundige. Als de uitkomst is dat begeleiding in het vervoer ingezet moet worden, geldt dat besluit tot maximaal een half jaar. Bij de eerstvolgende zorgplanbespreking wordt dit besluit geëvalueerd en mogelijk verlengd.

Begeleiding tijdens een rit wordt altijd uitgevoerd door bevoegde en bekwame begeleiders van het betreffende dagcentrum.  

Wat doet een vervoersbegeleider?

Wat doet een vervoersbegeleider?

  • De begeleider begeleidt de cliënt(en) in de taxibus en zorgt voor een veilig vervoer naar en van het dagcentrum. 
  • De begeleider grijpt in als er iets gebeurt (bij incidenten). 
  • De begeleider is bevoegd en bekwaam voor het toedienen van medicatie tijdens de rit indien nodig.
  • De begeleider rapporteert indien nodig bijzonderheden tijdens de rit, zodat dit meegenomen kan worden tijdens de evaluatie van het cliëntplan.
  • De begeleider gaat niet met je in gesprek over routes en geplande tijden. Hiervoor kun je contact opnemen met de vervoerder Connexxion. De vervoerder is verantwoordelijk voor de planning.