25-jarig bestaan Ambulante begeleiding SDW

Deze maand bestaat de ambulante begeleiding voor volwassenen binnen SDW 25 jaar. De ambulante begeleiders zijn vooral actief in de regio Roosendaal (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) en regio Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht).  De ambulante teams van SDW ondersteunen cliënten met een licht verstandelijke beperking in hun thuissituatie. Soms heeft de cliënt bijkomende problematiek, zoals psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Het doel van de ondersteuning is het versterken van eigen regie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Oftewel bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren binnen de maatschappij.

Oost, West, Thuis best 
Het begon 25 jaar geleden met een tiental cliënten in beide regio’s met in totaal 10 begeleiders. Er werd voornamelijk vanuit woonlocaties begeleiding geboden aan cliënten in de buurt. In de loop der jaren is dit uitgegroeid tot twee grotere teams binnen SDW; Team Ambulant Oost en Team Ambulant West. Samen begeleiden zij zo’n 500 cliënten met een team van ongeveer 50 ambulant begeleiders. Vanuit beide teams zijn er begeleiders die al van begin af aan betrokken zijn en de ontwikkelingen binnen het ambulante werk op de voet hebben gevolgd.  

‘De maatschappij verandert met een sneltreinvaart. Al deze veranderingen hebben gevolgen voor de burgers en deze dynamiek vraagt om een constante ontwikkeling van het vak ‘ambulante begeleiding’. Het zo lang mogelijk thuis wonen én met minder middelen dezelfde kwaliteit bieden, is een grote uitdaging’, vertelt unitmanager Robin de Hoon. ‘Daarnaast hebben we te maken met arbeidsmarktkrapte in de zorg.’ We zoveel zoveel mogelijk de samenwerking op. Naast interne samenwerkingen met gedragskundigen, cliëntadviseurs en ondersteunende diensten, hebben we ook samenwerking met ketenpartners zoals GGZ WNB, WijZijn, MEE, Novadic Kentron, Mozaik, bewindvoerders, curatoren, TWB en diverse onderaannemers. 

Ambulante ondersteuning in de toekomst 
Alle ontwikkelingen die zijn geweest en ervaringen die zijn opgedaan vormen de basis voor de toekomst. De toekomst vraagt een andere manier van begeleiden en innoveren. Robin vertelt: ‘we leven in een tijd waarin we meer dan ooit in moeten spelen op kansen en ontwikkelingen zonder daarbij de kwaliteit van ondersteuning en begeleiding uit het oog te verliezen. Dit doen we samen, met een gemotiveerd team ambulante collega’s. Deze medewerkers beschikken stuk voor stuk over brede (vak)kennis, doortastendheid en creativiteit. Daarnaast zijn zij flexibel, betrokken en professioneel. Hier zijn we iedere begeleider dankbaar voor. We willen graag alle cliënten bedanken voor het vertrouwen en de openheid die ze hebben in de ambulante begeleiding en SDW. Zij maken ons werk iedere dag weer dynamisch en zorgen ervoor dat wij met een voldaan gevoel de dag afsluiten.’ 

Ondanks tegenslagen samen genieten  
Cliënten vertellen: ‘We zijn blij dat we dankzij de ondersteuning van SDW zelfstandig kunnen blijven wonen. Nadat mijn behandeling bij de GGZ stopte, kwam de ondersteuning van SDW in beeld. Mijn belangrijkste doel was het behouden van mijn zelfredzaamheid en deze indien mogelijk nog vergroten. Gaandeweg kwam mijn huidige partner in beeld. Hij is mijn mantelzorger en had behoefte aan praktische ondersteuning en een luisterend oor, zodat er niet te veel op zijn bordje bleef liggen. Hij heeft ondersteuning nodig omdat het anders boven zijn hoofd groeit. Dankzij de hulp van de ambulant begeleider van SDW blijft hij met beide benen op de grond en bewaart hij het overzicht. Ook heeft SDW ons geholpen om uit de schuldsanering te komen.’ Het echtpaar is trots op wat ze samen hebben bereikt: ze zijn schuldenvrij en kunnen ondanks alle tegenslagen samen lachen en genieten van het leven. Daar doen de begeleiders het voor. 

Diverse aanbod ambulante begeleiding binnen SDW  
Vanuit het concept ambulante begeleiding zijn er in de loop der jaren binnen SDW nog een aantal andere zorgvormen ontstaan. Zoals ambulante jeugdhulp, OMK (ouders met kinderen), ambulante ondersteuning binnen het regulier en ZMLK onderwijs, PPG (praktische pedagogisch gezinsondersteuning) en PT (praktische thuisondersteuning). Heb je na het lezen van dit stuk ook vragen of behoefte aan ondersteuning vanuit SDW? Neem dan contact op met Startpunt: 088-259 3010, startpunt@sdwzorg.nl of kijk op www.sdw.nl/contact. De medewerkers kunnen je verder helpen bij je ondersteuningsvragen en de weg wijzen naar verwijzers en/of het voorliggend veld.  

Liever iemand persoonlijk spreken?
Kom in contact met een van onze medewerkers

Plan een afspraak met een van onze medewerkers, of stel gewoon eerst wat vragen.