Pilot samenwerking ervaringsdeskundigen en cliëntvertrouwenspersonen succesvol

Begin 2023 startte SDW een pilot waarbij ervaringsdeskundigen en cliëntvertrouwenspersonen samenwerkten. Onlangs is deze pilot positief geëvalueerd en besloten is om de samenwerking voort te zetten als standaard beleid. 

“Een ervaringsdeskundige van SDW vroeg zich af of een samenwerking met de cliëntvertrouwenspersonen mogelijk was. Wij waren meteen enthousiast over deze grotere cliëntbetrokkenheid”, weet Marcella Karstens nog goed. Marcella werkt als cliëntvertrouwenspersoon (cvp) bij het LSR voor diverse organisaties, waaronder SDW. 

Voorop lopen

“Het was ook wel een stap die bij SDW paste. We zien als LSR dat SDW voorop loopt in de cliëntparticipatie”, vervolgt Marcella. “Samen met de adviseur cliëntparticipatie ging ik brainstormen over werkzaamheden, competenties en risico’s. Het projectplan dat we opstelden werd goedgekeurd en de eerste echte actie was een vacature open zetten.”

De twee aangenomen ervaringsdeskundigen Agnes en Jörgen kregen een training bij het LSR: een stukje achtergrond, wat komt erbij kijken, gesprekstechnieken en vertrouwelijkheid kwamen aan de orde. “Daarna hadden we iedere twee weken overleg waarin we casuïstiek doornamen én praktische zaken bespraken.”

Bekendheid vergroten

“De cliëntvertrouwenspersonen wilden hun bekendheid vergroten bij de cliënten van SDW. We werden gevraagd daaraan mee te helpen”, vertelt ervaringsdeskundige Jörgen. “We planden locatiebezoeken, waarbij we cliënten vertelden wat een cvp allemaal doet en hoe je contact met hen op kunt nemen. Ook namen we met het mediateam een promotievideo op.”

Daarnaast konden cliënten ervoor kiezen om met een ervaringsdeskundige in gesprek te gaan, al dan niet samen met de cvp. Marcella: “Natuurlijk vond ik het ook best spannend om het los te laten. Zeker toen een cliënt aangaf dat hij alleen met Jörgen in gesprek wilde gaan. We hebben dat goed voorbereid en Jörgen heeft dat ook echt goed gedaan. Je merkt dat we onderling ook steeds meer vertrouwen krijgen.”

Rechstreeks aanspreken

“Ik ben er wel trots op dat cliënten nu eerder naar de cvp durven stappen”, zegt Jörgen terugkijkend op zijn rol in de pilot. “Hierdoor is er minder frustratieopbouw bij cliënten en kunnen dingen accurater opgelost worden. Ook zie ik dat cliënten steeds vaker mij rechtstreeks aanspreken, omdat ze weten dat ik samenwerk met de cvp. En ik heb geleerd dat een verhaal altijd twee kanten heeft. De cliënt ervaart dingen soms anders dan dat de organisatie het bedoeld heeft. Dan is het fijn om uit te kunnen leggen waarom een bepaalde keuze is gemaakt.”

Veel geleerd

Marcella vult aan: “Je merkt dat de samenwerking met de ervaringsdeskundigen heeft bijgedragen aan bekendheid van de cvp’s en dat de stap naar een cvp laagdrempeliger is geworden. We hebben in 2023 veel zaadjes gepland, waarvan ik verwacht die dit en komend jaar te kunnen oogsten. Ook gaan we door met de locatiebezoeken. Als LSR hebben we trouwens ook veel geleerd tijdens deze pilot. Fijn dat SDW ons de ruimte en het vertrouwen heeft gegeven om dit te mogen doen. De samenwerking met ervaringsdeskundigen nemen we nu ook mee naar andere organisaties.”

Inmiddels is Agnes gestopt met deze taak als ervaringsdeskundige en zijn er sollicitatiegesprekken geweest om een nieuwe ervaringsdeskundige erbij te betrekken. Er is een nieuwe ervaringsdeskundige gevonden! We stellen hem binnenkort voor. 

Liever iemand persoonlijk spreken?
Kom in contact met een van onze medewerkers

Plan een afspraak met een van onze medewerkers, of stel gewoon eerst wat vragen.