De Krabbenraad in Bergen op Zoom van SDW; wie, wat en waar?

Voor de cliënten die ondersteuning krijgen van de SDW begeleiders uit team Ambulant West staat er een cliëntenraad paraat; de Krabbenraad. Deze bestaat uit 6 cliënten en 2 begeleidende coaches: Bianca+ Alicia Hun vergaderingen worden georganiseerd in Bergen op Zoom. Bergenaren worden tijdens het carnaval (Vastenavond) Krabben genoemd. Vandaar dat deze cliëntenraad de mooie naam ‘Krabbenraad’ heeft. We stelden hen enkele vragen om meer te weten te komen over hen.  

Wat is het doel van de Krabbenraad? 
 

Alicia: De cliëntenraad organiseert 4 keer per jaar een bijeenkomst voor de cliënten die gebruikmaken van de ondersteuning van de ambulante begeleiders van SDW. Het doel van de bijeenkomst is om cliënten te informeren over onderwerpen, maar ook om te kijken wat er speelt onder de cliënten en waar ze tegen aan lopen.  

Christiaan: “We organiseren de bijeenkomsten op het SDW-kantoor (Gemini) in de Jacob Obrechtlaan in Bergen op Zoom. En soms op andere locaties maar dat ligt aan het onderwerp dat we gaan behandelen. We komen op deze momenten graag in gesprek met andere cliënten. Via deze weg geven we cliënten een stem en medezeggenschap. Een week voor de vergadering bereiden we met de Krabbenraad de vergadering voor. En een week later evalueren we deze. We kijken dan wat goed ging en wat we nog kunnen verbeteren in de toekomst. Welke onderwerpen spelen er onder de cliënten en zijn interessant voor een volgende bijeenkomst?” 

Waarom is het belangrijk dat de cliënten die ambulante begeleiding van SDW krijgen naar de cliëntenraadbijeenkomsten komen? 

Christiaan: “Dat is belangrijk omdat wij als cliëntenraad op die manier te weten komen wat er speelt onder de ambulante cliënten. En wij als raad kunnen op die manier weer veel informatie geven waar de cliënten wat aan hebben.” 

Waar zijn jullie het meest trots op dat jullie tijdens een bijeenkomst bereikt hebben? 

Christiaan: Wij zijn het meest trots op het feit dat cliënten na de bijeenkomst tevreden en met een glimlach weg gaan. En dat ze toch altijd de moeite nemen om naar onze bijeenkomsten te komen. Het lukt ons ook altijd om gastsprekers te laten komen naar onze bijeenkomsten. We zijn trots op onszelf: we zijn een goed team! We werken goed samen en worden goed begeleid door de coaches.” 

Wat zou je nog meer willen vertellen wat nu niet gevraagd is? 

Christiaan: “Graag wil ik nog vertellen dat we een erg leuk clubje hebben. Waar we met zijn allen goed kunnen samen werken. Daar hoort ook het kunnen voeren van goede discussies met elkaar bij. Ondanks dat komen we altijd op een lijn uit. Door ieders kwaliteiten te bundelen ontstaan er steeds weer mooie bijeenkomsten waar we trots op mogen zijn. We bedanken ook de cliënten die hierbij aanwezig zijn daarvoor. Samen SDW!”