Pierre en Anita kunnen dankzij de ondersteuning van SDW zelfstandig blijven wonen

Pierre (60) en zijn vrouw Anita (62) zijn 20 jaar samen waarvan 16 jaar getrouwd. Anita heeft een dochter en 2 kleinzoons. Anita is in 2017 in zorg gekomen bij SDW en Pierre in 2018. Anita werkt twee dagen op de dagbesteding bij de Colweghe. Samen ontvangen zij ambulante ondersteuning vanuit SDW.  

Ondersteuning vanuit SDW

Anita: 'ik ben bij SDW in beeld gekomen met mijn vraag vanuit de GGZ. De behandeling die ik daar ontving zou stoppen. Mijn belangrijkste doel was het behouden van de zelfredzaamheid en deze indien mogelijk nog vergroten. Ik had toen ook al somatische klachten. Dit zijn lichamelijke klachten die niet goed te verklaren zijn. Gaandeweg is Pierre ook in beeld gekomen. Hij is mijn mantelzorger en had behoefte aan praktische ondersteuning en een luisterend oor, zodat er niet te veel op zijn bordje bleef liggen.’  

Pierre: ‘Ik heb ondersteuning nodig omdat het anders boven mijn hoofd groeit. Dankzij de ondersteuning van SDW blijf ik met beide benen op de grond en bewaar ik het overzicht. Ook heeft SDW ons geholpen om uit de schuldsanering te komen.’ 

Anita en Pierre zijn blij dat ze dankzij de ondersteuning van SDW zelfstandig kunnen blijven wonen. Er is daarbij veel ingezet via de WMO. Denk aan persoonlijke verzorging, huishoudelijke ondersteuning en aanpassingen in de woning. Anita: ‘inmiddels heb ik ook een WLZ indicatie, zodat ik ook in de toekomst de juiste zorg krijg. Dat geeft rust’. Anita en Pierre krijgen beiden 1 keer per week 1 op 1 ondersteuning en 1 keer per week gezamenlijk.  

Genieten van het leven

Het echtpaar is trots op wat ze samen hebben bereikt: ze zijn schuldenvrij en kunnen ondanks alle tegenslagen samen lachen en genieten van het leven. Anita's creativiteit bloeit op bij de dagbesteding op de Colweghe. Daar maakt ze allerlei creaties. Ze heeft zelfs een cursus 'Opkomen voor jezelf' afgerond. Pierre vindt vreugde in zijn hobby's zoals biljarten en zwemmen. Hij zet zich ook in voor de gemeenschap door zijn werk in de krabben- en sector cliëntenraad. 

Dromen 

Hun droom is eenvoudig maar krachtig: zo lang mogelijk samen blijven wonen in hun huidige huis. Anita vult aan ‘ik wil ook graag nog een behandeltraject ingaan voor mijn conversie stoornis (m.b.t. tot mijn PTTS), zodat mijn leven verbetert.’ Met de steun van SDW en de liefde die ze voor elkaar hebben, zijn ze een inspirerend voorbeeld van hoe ondersteuning de kwaliteit van leven kan verbeteren en mensen kan helpen hun dromen na te streven.