Samenwerkingen van SDW

Samenwerken, samen meedoen

Heb jij specifieke zorg nodig? Soms kunnen we dat niet gelijk regelen. Dan kijken we hoe we je tot die tijd kunnen helpen. Dat doen we samen met andere organisaties. Maar ook met de mensen om je heen. Zo geven wij jou de begeleiding en ondersteuning die bij jou past. Nu, en in de toekomst.

SDW werkt aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Ondanks hun beperkingen. Maar SDW kan niet alles alleen. Soms zijn er experts nodig die SDW niet heeft. Of is een vorm van zorg alleen bij een andere organisatie beschikbaar. Dan brengen we jou met hen in contact. Om jou de beste ondersteuning te bieden, werken we samen met anderen. Bijvoorbeeld met gemeenten, artsen, scholen, jouw buren of je familie.

Het netwerk van SDW

SDW heeft een groot netwerk met partners. Dat betekent dat we samenwerken met andere organisaties. Met onze partners sluiten we een contract. Daarin maken we afspraken over de samenwerking. We werken samen met andere zorgbedrijven en dagactiviteiten. Maar ook met bijvoorbeeld Jeugdbescherming Brabant en woningbouwverenigingen. 

Jouw sociale netwerk

SDW werkt ook samen met de mensen in jouw leven. Of dat nu jouw familie is of bijvoorbeeld jouw huisarts. Dat heet je sociale netwerk. Wij willen dat jij zo zelfstandig mogelijk leeft. Je sociale netwerk kan je daarbij helpen. Als je extra ondersteuning nodig hebt, is SDW er voor je. Samen met jou en je sociale netwerk maken we een goed leven mogelijk.

E-learning voor professionals: aansluiten bij ouders met lvb

Wat is een licht verstandelijke beperking (lvb)? Hoe herken je ouders met een lvb? Hoe kun je je communicatie en houding aanpassen in je ondersteuning naar deze ouders? Hoe vind je aansluiting bij ouders met een lvb?

In de gratis e-learning ‘Aansluiten bij ouders met lvb’ krijg je antwoord op deze vragen. De e-learning is ontwikkeld door SDW-medewerker Daphne de Kam voor haar master othopedagogiek aan de universiteit in Gent. 

Bij het onderzoek en de totstandkoming van de e-learning zijn ouders met een lvb nauw betrokken geweest. Ook heeft Daphne professionals uit diverse vakgebieden geraadpleegd en begeleiders van SDW’s team dat ouders met een lvb ondersteunt (Ouder met Kind (OMK)).

Samenwerken in jeugdzorg

Voor de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar met een hoogcomplexe hulpvraag werkt SDW samen met enkele partners. In deze samenwerkingsverbanden heeft iedere partner zijn eigen expertise, waardoor de juiste behandeling op maat ingezet kan worden. 

In de regio West-Brabant west werken we samen met GGZ WNB en de GezinsManager in Samen deskundig

In de Zeeuwse Oosterschelderegio werken we samen met Praktijk Memo, GGZ WNB en de GezinsManage in JOOST.