Organogram, bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over SDW.
Ingrid van Huijkelom is sinds1 juli 2020 bestuurder van SDW.

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door het managementteam. De leden hiervan zijn:
Cindy Reekers, sectormanager Kind, Jeugd & Gezin en Behandeling
Marc Vraets, interim sectormanager Ondersteuning Thuis & Dagbesteding en Wonen
Ralph van Kuijeren, manager Bedrijfsvoering
Tonja Nortier, bestuurssecretaris 
Rowena Spoormaker, manager Mens & Organisatie

 

De Raad van Toezicht van SDW is onafhankelijk en houdt toekomst- en waardengericht toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van de organisatie.

De leden zijn:

Dhr. M.J.J. (René) Mol  - Voorzitter - Aandachtsgebied: Organisatie/management/bestuur
Mevr. L. (Lydia) Schippers - Vice-voorzitter - Aandachtsgebied: Sociale innovatie/HR 
Dhr. J. (Jan-Willem) Kuppens - Lid - Aandachtsgebied: financiën/vastgoed
Mevr. A.D. (Agnes) Klaren - Lid - Aandachtsgebied: Zorg/kwaliteit 
Dhr. J. (Hans) Ensing - Lid - Vastgoed/IT/Innovatie 

Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht