Organogram, bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over SDW.
Ingrid van Huijkelom is sinds1 juli 2020 bestuurder van SDW.
Reglement Raad van Bestuur

 

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door het managementteam. De leden hiervan zijn:
Cindy Reekers, sectormanager Kind, Jeugd & Gezin en Behandeling
Johan Broekmate, sectormanager Wonen 
Eva Verbogt, sectormanager Ondersteuning Thuis & Dagbesteding 
Ralph van Kuijeren, manager Bedrijfsvoering
Jacqueline Dieleman, bestuurssecretaris 
Rowena Spoormaker, manager Mens & Organisatie

 

De Raad van Toezicht van SDW is onafhankelijk en houdt toekomst- en waardengericht toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van de organisatie.

De leden zijn:

Dhr. J. (Hans) Ensing - Voorzitter - Vastgoed/IT/Innovatie 
Mevr. L. (Lydia) Schippers - Vice-voorzitter - Aandachtsgebied: Sociale innovatie/HR/Kwaliteit
Dhr. J. (Jan-Willem) Kuppens - Lid - Aandachtsgebied: Financiën/Vastgoed/Ondernemerschap
Dhr. S.P. (Bas) Brekelmans – lid – Aandachtsgebied: Zorg/Kwaliteit 
Mevr. A.J.L. (Annelinda) van Dijck-van Eck – lid –Aandachtsgebied: Vastgoed/Innovatie

Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht 
Reglement Raad van Toezicht