Vergoeding bij zelfstandig reizen

Voor Wlz-cliënten

Reis je zelfstandig naar de dagbestedingslocatie of regel je zelf het vervoer? Of ga je leren zelfstandig te reizen? 
En heb je een indicatie voor vervoer vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan heb je recht op een vergoeding voor vervoer. 
Dit geldt ook voor ouders die hun kind (met indicatie vervoer) zelf brengen naar en halen van het (kinder)dagcentrum.

Wanneer krijg je een vergoeding voor vervoer?

Je moet aan de volgende eisen voldoen om een vervoeding te kunnen krijgen:

  • Je krijgt ondersteuning vanuit de Wlz
  • Je hebt vanuit de Wlz een indicatie voor vervoer. 
  • Je hebt een eigen bankrekening. De vergoeding wordt namelijk alleen betaald op een bankrekening. Dit kan de bankrekening van een cliënt zijn of van een wettelijk vertegenwoordiger.
Wat moet je doen om de vergoeding te krijgen?

Wat moet je doen om de vergoeding te krijgen?

Reis jij al zelf naar de dagbestedingslocatie? Of wil je dat leren? Neem dan contact op met je persoonlijk begeleider of met je cliëntadviseur. 

Om de vergoeding te krijgen, moet een formulier ingevuld worden. In dat formulier staan de afspraken die we samen maken over het vervoer.  Ook vul je hier het nummer van de bankrekening in waar de vergoeding op betaald moet worden. 

Dit formulier komt in jouw dossier bij SDW. Het zelfstandig reizen wordt altijd besproken tijdens een gesprek over jouw zorgplan. 

Let op: wil je zelfstandig reizen? Zorg dan dat je een verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid hebt.

Hoeveel is de vergoeding?

Hoeveel is de vergoeding?

Je krijgt voor ‘eigen vervoer’ een vast bedrag per dag dat je naar de dagbestedingslocatie gaat. Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) landelijk heeft vastgesteld voor het vervoer in de gehandicaptensector. SDW haalt daar wel een klein bedrag van af om de administratiekosten te betalen.

Wil je precies weten wat het bedrag is dat je krijgt? Jouw cliëntadviseur kan dit voor jou uitzoeken.

Om rekening mee te houden:

Om rekening mee te houden:

Heeft de vergoeding gevolgen voor je geldzaken?

  • De vergoeding voor vervoer heeft geen gevolgen voor je inkomstenbelasting of je toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag.
  • De vergoeding wordt niet gekort op een bijstandsuitkering of Wajong. Je moet de vergoeding wel doorgeven aan de sociale dienst!
  • Heb je te maken met schuldsanering of een bewindvoerder? Dan bespreek je met jouw bewindvoerder wat het voor jou betekent. 

Kun je nog wel gebruik blijven maken van het groepsvervoer van SDW? 

Samen met je persoonlijk begeleider of cliëntadviseur kijk je welke vorm van reizen bij jou past. Daar maken we afspraken over. Heb je aangegeven dat je graag zelfstandig wilt leren reizen, maar lukt dat niet? Dan kun je altijd weer overstappen op het groepsvervoer van SDW. 
Hou wel rekening met de tijd die nodig is om een verandering in het groepsvervoer door te voeren. Natuurlijk krijg je dan de vergoeding niet meer.