Op het kinderdagcentrum (KDC) de Markiezaten wordt ondersteuning en behandeling geboden aan kinderen vanaf circa twee jaar met ontwikkelingsvragen, een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking met eventuele bijkomende (gedrags)problematiek. Uitzonderingen zijn hierin mogelijk als dit passend is voor de hulpvraag van je kind. Er wordt altijd gestreefd naar maatwerk voor jouw kind.

Binnen het KDC wordt groepsbehandeling geboden en, waar nodig, individuele therapieën en vervoer. Het kinderdagcentrum heeft als doel dat jouw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Jouw kind ontwikkelt zich uniek en laat daarbij verschillend gedrag zien. De behandeling wordt dus op maat gemaakt en uitgevoerd.

Adresgegevens
Zuiderdreef 318
4616 AJ Bergen op Zoom
 • Observatie, onderzoek en advies

  Op de Markiezaten werken we in een multidisciplinair team met onder andere pedagogische medewerkers, gedragsdeskundigen, een logopedist, fysiotherapeut en speltherapeut. Ook doen wij observaties en onderzoeken om een gedegen advies op te kunnen stellen.

 • Samenwerking

  Je wordt natuurlijk bij dit proces betrokken en geïnformeerd over de ontwikkelingen van jouw kind. Tevens staan we in nauw contact met de diverse scholen, zodat we optimaal kunnen ondersteunen bij de vervolgstap. 

  Binnen de brede voorziening de Markiezaten werken we samen met partners vanuit de reguliere kinderopvang, peuterspeelzaal, regulier en speciaal basisonderwijs. Te denken valt aan proefplaatsingen en gezamenlijke projecten en activiteiten.

 • Heb je interesse in kinderdagcentrum de Markiezaten?

  SDW Startpunt geeft je graag meer informatie. Of maak met hen een afspraak om eerst een kijkje te nemen. De contactgegevens van SDW Startpunt vind je hieronder.

Liever iemand persoonlijk spreken?
Kom in contact met één van onze medewerkers

Wij helpen jou graag verder. Neem vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers.