Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig voordat ze kunnen starten aan een vorm van onderwijs. Er zijn ook kinderen voor wie een reguliere vorm van onderwijs (nog) niet haalbaar is. Op kinderdagcentrum de Markiezaten ontdekken we samen met jou wat de mogelijkheden van je kind zijn. Doel bij ons is dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen.

Elk kind ontwikkelt zich anders en laat daarbij verschillend gedrag zien. Daarom verschillen de behandelingen en dus de behandeldoelen per kind. Op ons kinderdagcentrum zijn therapeuten aanwezig voor observatie, onderzoek en behandeling. Samen met jou als ouder bespreken we welke onderwerpen ook in de thuissituatie opgepakt kunnen worden. Zodat de ontwikkeling niet hoeft te stoppen bij de deuren van het kinderdagcentrum.

Op kinderdagcentrum de Markiezaten hebben we verschillende behandelgroepen van ongeveer acht kinderen per dag met twee begeleiders. We bekijken in welke groep jouw kind de meeste aansluiting vindt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Binnen deze kleinschalige groep bieden we met vaste begeleiders een veilige en gestructureerde leeromgeving aan. We hebben een vast dagritme, zodat jouw kind gewend raakt aan een vaste structuur. Dat geeft rust en een gevoel van veiligheid.

Op kinderdagcentrum de Markiezen bieden we ondersteuning en behandeling aan kinderen vanaf circa twee jaar met ontwikkelingsvragen, een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking met eventuele bijkomende (gedrags)problematiek. Uitzonderingen zijn hierin mogelijk als dit passend is voor de hulpvraag van het kind. 

Adresgegevens
Zuiderdreef 318
4616 AJ Bergen op Zoom
 • Observatie, onderzoek en advies

  Op de Markiezaten werken we in een multidisciplinair team met onder andere pedagogische medewerkers, gedragsdeskundigen, een logopedist, fysiotherapeut en speltherapeut. Ook doen wij observaties en onderzoeken om een gedegen advies op te kunnen stellen.

 • Samenwerking

  Je wordt natuurlijk bij dit proces betrokken en geïnformeerd over de ontwikkelingen van jouw kind. Tevens staan we in nauw contact met de diverse scholen, zodat we optimaal kunnen ondersteunen bij de vervolgstap. 

  Binnen de brede voorziening de Markiezaten werken we samen met partners vanuit de reguliere kinderopvang, peuterspeelzaal, regulier en speciaal basisonderwijs. Te denken valt aan proefplaatsingen en gezamenlijke projecten en activiteiten.

 • Heb je interesse in kinderdagcentrum de Markiezaten?

  SDW Startpunt geeft je graag meer informatie. Of maak met hen een afspraak om eerst een kijkje te nemen. De contactgegevens van SDW Startpunt vind je hieronder.

Liever iemand persoonlijk spreken?
Kom in contact met één van onze medewerkers

Wij helpen jou graag verder. Neem vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers.