Op dagcentrum de Markiezaten onderzoeken we de best passende vorm van onderwijs voor jouw kind. Wij adviseren je welke vorm van onderwijs het meest geschikt is voor uw kind. Vervolgens bereiden we jouw kind zo goed mogelijk voor op dit onderwijs. 

Voor jouw kind met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek kijken we welke groep op het dagcentrum het beste bij hem of haar aansluit. De verschillende groepen zijn ingericht naar ontwikkelingsleeftijd en/of bijkomende problematiek. Samen met jou gaan we na hoe je kind optimaal gestimuleerd kan worden. We kijken naar de kansen en mogelijkheden van jouw kind. 

Het ontwikkelingsaanbod en de benadering zijn met name gericht op oudste peuter-/jongste kleuterniveau, waarna kinderen doorstromen naar een vorm van (speciaal) onderwijs. 

Adresgegevens
Zuiderdreef 318
4616 AJ Bergen op Zoom
 • Observatie, onderzoek en advies

  Op de Markiezaten werken we in een multidisciplinair team met onder andere pedagogische medewerkers, gedragsdeskundigen, een logopedist, fysiotherapeut en speltherapeut. Ook doen wij observaties en onderzoeken om een gedegen advies op te kunnen stellen.

 • Samenwerking

  Je wordt natuurlijk bij dit proces betrokken en geïnformeerd over de ontwikkelingen van jouw kind. Tevens staan we in nauw contact met de diverse scholen, zodat we optimaal kunnen ondersteunen bij de vervolgstap. 

  Binnen de brede voorziening de Markiezaten werken we samen met partners vanuit de reguliere kinderopvang, peuterspeelzaal, regulier en speciaal basisonderwijs. Te denken valt aan proefplaatsingen en gezamenlijke projecten en activiteiten.

 • Heb je interesse in kinderdagcentrum de Markiezaten?

  SDW Startpunt geeft je graag meer informatie. Of maak met hen een afspraak om eerst een kijkje te nemen. De contactgegevens van SDW Startpunt vind je hieronder.

Liever iemand persoonlijk spreken?
Kom in contact met één van onze medewerkers

Wij helpen jou graag verder. Neem vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers.