Je leven weer op de rails krijgen

Is het chaos in je leven? Bijvoorbeeld omdat je schulden hebt. Of geen onderdak. Misschien heb je ook moeite om je drank- of drugsgebruik te beperken. Of is het een combinatie van deze problemen?

Met zoveel onrust in je leven, is het moeilijk om aan je toekomst te werken. Dan kan een persoonlijke coach van SDW uitkomst bieden. Deze coach begeleidt jou in een intensief traject om weer de regie over je eigen leven te pakken. 

Begeleiding op maat

Het traject van Intensieve Personal Coaching (IPC) stemmen we af op jou. Samen met jou kijken we wat er nodig is om je leven weer op de rails te krijgen. Jij bepaalt hierbij zelf jouw doelen. Tijdens het traject blijf je ook zelf verantwoordelijk voor jouw acties.

Jouw coach kan je bijvoorbeeld helpen bij:

  • overzicht te krijgen over je geldzaken en post. Bijvoorbeeld door te leren hoe je je geldzaken op orde krijgt en houdt, om formulieren in te vullen, je post te behandelen, telefoneren met instanties zoals gemeente of woningcorporatie, afspraken maken en nakomen. 
  • het zoeken naar een woonplek waar jij je thuis kunt voelen.
  • het zoeken naar een baan of opleiding die bij jou past.
  • het leren van nieuwe vaardigheden, zoals voor jezelf opkomen, omgaan met andere mensen, niet meteen agressief of boos worden als er iets niet goed gaat, je mening geven.
  • het opbouwen van een netwerk van mensen waar jij op terug kunt vallen, bijvoorbeeld vrienden en familie.
  • verminderen van de contacten met justitie, bij voorkeur helemaal niet meer in aanraking komen met justitie.

Samenwerken

Jouw personal coach stemt met jou af wat nodig is om jouw doelen te halen. Soms is het dan nodig om andere experts in te schakelen. Bijvoorbeeld iemand die veel weet over geldzaken. Of iemand die bekend is met verslavingszorg.

Info voor professionals

Intensieve Personal Coaching is een traject voor kwetsbare jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en (een complexiteit aan) problemen op meerdere vlakken. Deze jongvolwassenen zijn het overzicht over hun leven kwijt.

Tijdens het op de cliënt afgestemde IPC-traject gaan we samen met de cliënt aan de slag om problemen op te lossen. Speciaal opgeleide coaches hebben ervaring met LVB-jongeren en multiproblematiek en gaan moeilijke situaties niet uit de weg. Zij motiveren en stimuleren de cliënt tijdens het traject, leren vaardigheden aan en zorgen ervoor dat de cliënt weer de regie pakt. En zo weer grip op zijn leven krijgt.