Klachtenregeling van SDW

Soms gaat er iets niet goed. Heb je een klacht of probleem? Ben je boos, verdrietig of ontevreden? Dat willen we dan graag weten. Praat erover met je begeleider en/of de manager op de locatie. Zij kunnen je helpen om je klacht op te lossen.

De vertrouwenspersoon luistert naar jou

Vind je het moeilijk om je klacht op te sturen? Snap je niet goed hoe dit moet? Vraag dan iemand om hulp. Je kunt ook een vertrouwenspersoon om hulp vragen. 

De vertrouwenspersoon kan jou advies geven. Samen zoeken jullie een oplossing voor je klacht of probleem. Hoe dit werkt, lees je op de pagina Vertrouwenspersoon.

Raad van Bestuur

Komen jullie er niet uit? Stuur je klacht op

Je kunt je klacht op papier zetten, in de vorm van een brief. Lever deze brief in bij een begeleider, manager van de locatie of vertrouwenspersoon. Vinden jullie samen geen oplossing? Stuur dan je klacht op naar:

Raad van Bestuur van SDW
Postbus 33
4700 AA Roosendaal

Let op: de Raad van Bestuur mag geen klachten behandelen over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang). Gaat je klacht over onvrijwillige zorg? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Zij kunnen je helpen met je klacht.

Regionale klachtencommissie

De regionale klachtencommissie is onafhankelijk

SDW is ook aangesloten bij de regionale klachtencommissie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Dit is een onafhankelijke klachtencommissie. Dat betekent dat een groep mensen buiten SDW jouw klacht verder uitzoekt.

Je kunt ze ook een brief sturen, dat kan dan naar:

Regionale klachtencommissie WKKGZ
Burchtplein 47 
4873 BS Etten-Leur 
Of via e-mail: info@regionaleklachtencommissie.nl 

De regionale klachtencommissie is elke maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer:

De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

Kon je je probleem niet oplossen met de Raad van Bestuur of heb je een klacht over SDW? Kon de regionale klachtencommissie je ook niet helpen? Ga dan met je klacht naar de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Let op: dat kan alleen als jij ondersteuning krijgt vanuit de Wlz of de Jeugdwet. 

Op de website https://www.degeschillencommissiezorg.nl lees je hoe je hier een klacht in moet dienen.