Klacht of onvrede

Soms gaat er iets niet goed. Heb je een klacht of probleem? Ben je boos, verdrietig of ontevreden? Dat willen we dan graag weten. Praat erover met je begeleider en/of de manager op de locatie. Zij kunnen je helpen om je klacht op te lossen.

Schakel de vertrouwenspersoon in

Kom je er niet aan uit met je begeleider of de unitmanager? Je kunt altijd hulp vragen aan een vertrouwenspersoon voor cliënten.

Deze vertrouwenspersonen werken niet bij SDW en zijn er echt voor jou. De vertrouwenspersoon luistert naar jou en kan je advies geven. Samen zoeken jullie een oplossing voor je klacht of onvrede.

Ook kan de cliëntenvertrouwenspersoon jou helpen om de klacht in te dienen bij bijvoorbeeld de Raad van Bestuur of een klachtencommissie. 

Raad van Bestuur

Komen jullie er niet uit? Stuur je klacht op

Je kunt je klacht op papier zetten, in de vorm van een brief. Kom je met je begeleider, unitmanager of de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing? Dan kun je jouw klacht sturen naar:

Raad van Bestuur van SDW
Postbus 33
4700 AA Roosendaal

Let op: de Raad van Bestuur mag geen klachten behandelen over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang). Gaat je klacht over onvrijwillige zorg? Dan kun je die sturen naar de Klachtencommissie Onvrijwillige zorg. 

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

Kon je je probleem niet oplossen met de Raad van Bestuur of heb je een klacht over SDW? Kon de regionale klachtencommissie je ook niet helpen? Ga dan met je klacht naar de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Let op: dat kan alleen als jij ondersteuning krijgt vanuit de Wlz of de Jeugdwet. 

Op de website www.degeschillencommissiezorg.nl lees je hoe je hier een klacht in moet dienen.

Regionale klachtencommissie Wkkgz

De regionale klachtencommissie is onafhankelijk

SDW is ook aangesloten bij de regionale klachtencommissie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit is een onafhankelijke klachtencommissie. Dat betekent dat een groep mensen buiten SDW jouw klacht verder uitzoekt.

Je kunt ze ook een brief sturen, dat kan dan naar:

Regionale klachtencommissie Wkkgz
Stationsstraat 20a
5261 VB Vught 
Of via e-mail: info@regionaleklachtencommissie.nl 

De regionale klachtencommissie is elke maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer:

Klachtencommissie onvrijwillige zorg

SDW is aangesloten bij de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten over onderwerpen die in de Wet zorg en dwang worden genoemd. Onafhankelijk betekent dat mensen van buiten SDW jouw klacht verder onderzoeken. 

Hoe werkt het?

Je kunt jouw klacht niet rechtstreeks naar de KCOZ sturen. Je moet je klacht naar SDW sturen en SDW meld je klacht vervolgens aan bij de commissie. Als de commissie jouw klacht heeft ontvangen, nemen zij contact je op. Meer over de KCOZ lees je op www.kcoz.nl

Stuur je klacht naar:

SDW Raad van Bestuur
T.a.v. KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg
Postbus 33
4700 AA  Roosendaal