Door FloorPlay maakt Ilyas vaker contact

Op SDW kinderdagcentrum Willemijntje werd de ouders van Ilyas gevraagd of zij FloorPlay in wilden zetten. Op dat moment hadden ze nog niet eerder van FloorPlay gehoord.

“We lieten ons goed informeren door de begeleiders en hebben ons verder ingelezen voordat we akkoord gingen om het in te zetten voor onze zoon.” Bij FloorPlay leert het kind zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich naar een hogere mijlpaal te brengen. Het is een therapeutisch programma waarbij de inzet van zowel de ouders als het kind belangrijk is.

Tijd vrijmaken voor spelmomenten

“In het begin was het onwennig. Zowel voor ons als voor onze zoon, die vanwege zijn autisme en ontwikkelingsachterstand moeite had en nog heeft om contact te maken. Juist om zijn sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren hebben wij tijd vrijgemaakt om extra stil te staan bij de spelmomenten. Dit heeft zeker tot resultaten geleid. Ilyas staat meer open voor het samenspelen en maakt ook vaker contact als hij iets wilt of nodig heeft.”

Bewuster van omgeving

“Ook de kracht van het herhalen heeft tot succes geleid. Ondanks dat Ilyas soms geen zin had in het spel probeerden wij het op een leuke manier opnieuw aan te bieden en dat had ook succes. Hij staat veel meer open voor nieuwe dingen en we merken aan hem dat hij zich ook steeds meer bewuster is van zijn omgeving. FloorPlay is wat ons betreft een fijne manier om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind te stimuleren, zeker bij een kind met een ontwikkelingsachterstand.”

 

Wil je meer weten over FloorPlay? Kijk op www.sdw.nl/FloorPlay