Verdergaan naar hoofdinhoud

over SDW

Zoeken
over SDW

 Over SDW

Regie over eigen leven
Mensen met een verstandelijke beperking hebben het recht om hun eigen leven in te vullen en eigen keuzes te maken. Net als iedereen willen zij gewaardeerd worden om wie ze zijn, vrienden maken en een bijdrage leveren aan de samenleving.

'Er zijn' voor cliënten
SDW luistert naar haar cliënten en respecteert hun opvattingen, gevoelens en voorkeuren. Wij spelen zo goed mogelijk in op hun vragen en wensen. Daar waar nodig werken wij samen met andere instanties, waaronder (gehandicapten)zorginstellingen, corporaties, lokale overheden, onderwijs en welzijnsorganisaties. Wij 'zijn er' voor cliënten.

Optimale dienstverlening
SDW streeft naar optimale dienstverlening. Kernwoorden hiervoor zijn: een lage drempel, vraaggerichte zorg, scheiding tussen wonen en werken, een goede informatievoorziening, veiligheid en geborgenheid, zelfstandigheid, voor- en nazorg en preventie.
Soms is de meest passende zorg niet direct beschikbaar. In dat geval onderzoekt SDW de mogelijkheden voor vormen van overbruggingszorg.

Samenwerking voor gespecialiseerde zorg
SDW kan niet alles en niet alles alleen. Voor sommige zorgvragen doen wij een beroep op, of verwijzen wij naar, (zorg)organisaties waar SDW mee samenwerkt.
Wij willen onze cliënten die begeleiding en ondersteuning geven die zij wensen en die past binnen de indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Nu én in de toekomst.

Lokale kracht
Met dagbestedingslocaties verspreid door heel West-Brabant, woonlocaties midden in de wijken en ambulante begeleiding op honderden adressen in de regio is buurt-, wijk- of dorpsgericht werken voor SDW goed mogelijk.

Vernieuwen en ondernemen
SDW is altijd in beweging. Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren en uitbreiden van onze zorg- en dienstverlening. Wij zijn vernieuwend en ondernemend. Daarnaast investeren wij in onze medewerkers door bijvoorbeeld opleidingen en trainingen. Onze medewerkers zien wij namelijk als de drijvende kracht van SDW.