Missie, visie en expertise

SDW wil dat mensen met een verstandelijke beperking leven zoals zij dat willen. Dat mensen je waarderen om wie je bent, vrienden maakt en meedoet in de samenleving. We respecteren wat jij vindt, voelt en wilt. We luisteren naar jou. 

SDW vindt het belangrijk dat alle mensen zo zelfstandig mogelijk zijn. En dat ze meedoen in de samenleving. Of ze nu ondersteuning nodig hebben, of niet. Samen kijken wij hoe jij kunt leven zoals jij dat wilt. Maar ook wat wij van jou en je netwerk verwachten. Dat betekent:

  • Je maakt jouw eigen keuzes.
  • Jij gebruikt jouw talenten om zelfstandiger te leven.
  • Wat jij wilt of kunt staat centraal in jouw begeleiding en behandeling.
  • Jij hebt één plan: het cliëntplan. Dat voeren we samen uit. Ook met de mensen en andere hulp om jou heen.
  • SDW werkt samen met organisaties en mensen die belangrijk zijn voor jou.
  • SDW werkt bewust aan doelen voor de hele maatschappij.

Persoonlijk en in de buurt

Onze locaties vind je in West-Brabant en Zeeland. De meeste woonlocaties of werklocaties staan middenin een woonwijk. Ze zijn goed bereikbaar. Ook onze ambulante zorg is buurt-, wijk- of dorpsgericht. Wij willen begeleiding en ondersteuning geven die je wenst en die past binnen de indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Nu én in de toekomst.

Vernieuwend en ondernemend

SDW is altijd in beweging. Wij willen onze zorg en hulp steeds verbeteren en uitbreiden. We vinden onze medewerkers heel belangrijk. Zij zijn de kracht achter SDW. Daarom volgen onze medewerkers opleidingen en trainingen. Daar maken we tijd en geld voor vrij.

Kwaliteit & cliëntwaardering

Kwaliteit en veiligheid staan voorop bij SDW. Wat vinden cliënten van onze zorg? We vragen je ieder jaar om jouw mening. Ook voldoen al onze locaties aan de ISO-norm. We onderzoeken continu waar onze zorg beter kan. 

Lees meer over kwaliteit en cliëntwaardering bij SDW.

Samenwerking

Maar SDW kan niet alles, en zeker niet alleen. Als het nodig is, werken we samen met andere instanties. Bijvoorbeeld zorginstellingen, woningcorporaties, gemeenten en scholen. Lees meer over die samenwerkingen.

Kernwaarden

Bij jouw ondersteuning handelt SDW naar de kernwaarden Professioneel, Zelfverantwoordelijk en Ondernemend.